امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

ثبت نام پذیرفته شدگان

پذیرفته شدگان محترم ضمن عرض تبریک، اطلاع داشته باشند که کلیه مراحل ثبت نام اولیه این دانشگاه بصورت الکترونیکی بوده و می بایست پس از مطالعه ی دقیق اطلاعیه ی ثبت نام و پس از آماده کردن مدارک نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.