امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
افتخارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 23 امین همایش کشوری آموزش پزشکی و 15 امین جشنواره شهید مطهری و 4 امین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی

افتخارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 23 امین همایش کشوری آموزش پزشکی و 15 امین جشنواره شهید مطهری و 4 امین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرآیندهای آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید در حیطه های روش­ ها و تکنیک­ های آموزشی، سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی، مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی، فعالیت­ های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی، قوانین، مقررات و ساختارهای آموزشی، محصولات آموزشی و به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می­ گردد.