امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی: دکتر عطیه فقیهی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پزشکی

وضعیت استخدام: تعهدات هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس ایمیل: atiye.faghihi@gmail.com

شرح وظایف مسئول کارگروه  مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

 1. -    معرفی اعضای کارگروه
 2. -    مشارکت در برنامه ریزی ، اجرا، ارزشیابی و گزارش در خصوص  شاخصهای کارگروه
 3. -    ارائه گزارش عملکردبه منظور درج در سامانه HOP بصورت ماهیانه
 4. -    برگزاری و هدایت جلسات کارگروه و  نظارت بر تنظیم صورتجلسات
 5. -    نظارت بر فعالیت و هدایت کارشناس کارگروه
 6. -    پاسخگویی و هماهنگی با اعضای کارگروه در خصوص امور محوله و درخواست گزارش عملکرد از ایشان
 7. -    همکاری با مسئولین و اعضای سایر کارگروهها

کارشناس کارگروه: فرزانه وطن خواه

رشته: کارشناسی روانشناسی بالینی

آدرس ایمیل: vatankhahfarzaneh@gmail.com

تلفن تماس:   03155589119- داخلی -3734

شرح وظایف اعضای کارگروه  مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

 1. مشارکت در برنامه ریزی ، اجرا، ارزشیابی و گزارش در خصوص  شاخصهای کارگروه
 2. مطالعه و تسلط کافی به اهداف و اقدامات کارگروه مربوطه
 3. آشنایی با اهداف و اقدامات دیگر کارگروه‌ها و تعامل با آنها
 4. شرکت منظم در جلسات و انجام وظایف محوله شامل ثبت و ضبط داده‌ها و ارائه گزارش عملکرد
 5. تعامل و همکاری با مسئول، اعضاء وکارشناس کارگروه در پیشبرد اهداف کارگروه در دانشگاه
 6. اطلاع رسانی فعالیت‌های کارگروه به مسئولین دانشکده و توجیه لازم
 7. پیاده سازی برنامه عملیاتی مبتنی بر اهداف کمیته کلان منطقه
 8. پایش و ارزشیابی عملکرد برنامه‌ها در سطح دانشگاه/دانشکده
 9. بهره گیری از ظرفیت‌های علمی -تخصصی در سطح دانشگاه/دانشکده

            

اعضای کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

سمت

1

دکتر زریچهر وکیلی

استاد

پاتولوژی و آموزش پزشکی

مدیر EDC و سرپرست واحد ارزشیابی

2

دکتر عطیه فقیهی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مدیر EDO دانشکده پزشکی

3

دکتر زهرا سوکی

استادیار

دکتری بهداشت باروری

مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامایی

4

دکتر زهرا صامعی

استادیار

دکتری تخصصی ایمونولوژی

مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی

 

دکتر محبوبه رضایی

دانشیار

دکتری تخصصی اتاق عمل

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

5

دکتر فاطمه یوسفیان

استادیار

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

مسئول EDO دانشکده بهداشت

6

دکتر عباس قوطاسلو

استادیار

دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی

مسئول دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی-عضو هئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

7

دکتر الهام موسوی نسب

استادیار

           دکتری تخصصی            انفورماتیک پزشکی

عضو هیئت علمی مرکز آموزش مجازی

8

مهندس محمدرضا مازوچی

کارشناس

-

کارشناس دایره امتحانات دانشکده پزشکی

9

دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

سرپرست EDO  دانشکده دندانپزشکی

10

مهندس محسن فرهادپور

کارشناس

مهندس نرم افزار

کارشناس IT