امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق‌التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و...) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد .

 

۱- نماینده رئیس دانشگاه

۲- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۳- سه الی پنج نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند .

مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی بدون حق رأی بنا به تشخیص رئیس هیأت در جلسات می‌تواند شرکت کند.

 

اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

دکتر کورش ساکی

رئیس هیئت اجرایی جذب

حجت الاسلام والمسلمین عباس ابن علی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دکتر سید مهدی رسولی منش

معاون آموزشی و مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

دکتر احمد طالبیان

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

دکتر محسن تقدسی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

دکتر محمود صفاری

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

دکتر بتول زمانی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

دکتر محمود خاکساری

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی