امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محسن فرهادپور

محسن فرهادپور

معاون مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی


شرح وظایف
x
 • اعمال مدیریت و پاسخگویی به مراجعین در زمان عدم حضور مدیر واحد
 • بازبینی کلیه فرایندهای اجرایی واحد جهت ارتقاء و افزایش بهره وری
 • نماینده IT  و آمار معاونت آموزشی و مجری شرح وظایف مصوب کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه (کنترل، هدایت، ساماندهی و اجرای کلیه فرایندهای نرم افزاری و سخت افزاری معاونت براساس سیاست های مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه) و همکاری با کلیه مدیریت ها و دانشکده های تابعه معاونت آموزشی جهت ارتقاء فرایندها، سامانه ها و توانمندی های IT  
 • توسعه سیستم آموزشی موجود وایجاد قابلیت های جدید با هدف تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین آموزشی و اعمال حداکثری این قوانین از طریق سیستم هم آوا
 • مدیریت سامانه های سما (سیستم مدیریت اموزش)، سبا (بایگانی الکترونیک)، مالی دانشجویان، نقل و انتقالات، ارزشیابی اساتید و سامانه جامع حق التدریس
 • تصحیح و رصد کلی بانک اطلاعات سما و ارسال پشتیبان به وزارت متبوع
 • پاسخگویی به مکاتبات مرکز خدمات آموزشی وزارت در زمینه های مختلف (آمارهای درخواستی، ظرفیت های پذیرش مقاطع مختلف و  ... )
 • نظارت و پیگیری حسن اجرای ازمون های مقاطع مختلف اعم از آزمون کارشناسی ارشد، آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی و آزمون مصاحبه مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)  
 • کارشناسی آموزشی (اعم از اعمال مرخصی تحصیلی، تمدید یا لغو دوره آموزشی، تایید مستندات آموزشی همکاران جهت ارتقاء، تغییرات نمره، تعریف فرایند آموزشی جدید برای گروهها و دوایر خدمات آموزشی، تقویم آموزشی، ابلاغ قوانین و مقررات و ...)
 • کارشناسی آموزشی پرونده دانشجویان مشروط جهت ارجاع به کمیسیون های آموزشی (شورای اموزشی، موارد خاص و منطقه ای) ، برگزاری کمیسون موارد خاص و پیگیری مصوبات شوراها و کمیسیونها جهت اعمال در سیستم سما و پرونده دانشجویان
 • عضویت در کمیته های مختلف مرتبط با آموزش اعم از تدوين سند توسعه علمي منطقه آمايشي، استعدادهای درخشان، ارزیابی اساتید و فراگیران، کمیته امتحانات، کمیته ارتقاء خدمات آموزشی، طرح رتبه بندی و کانون دانش آموختگان و ...
 • انجام سایرامورمحوله طبق نظر مسئول مافوق
 •  
زهرا نعمتی

زهرا نعمتی

کارشناس مسئول خدمات آموزش


شرح وظایف
x

پاسخگويي به کاربران و نيز تنظيم و آماده سازي و رفع اشکالات سيستم سما جهت ثبت نمرات و حذف اضطراري و نيز انتخاب واحد و حذف و اضافه   

پيگيري و آماده سازي سيستم ثبت نام (الکترونيکي و غير الکترونيکي) دانشجويان مقاطع مختلف

مدیریت پرتال دانش آموختگان و تایید و رفع نواقص

ثبت و تغيير دروس در پي ايجاد رشته و مقطع جديد و يا تغيير در سرفصل دروس

ثبت نام و تخصيص شماره دانشجويي به دانشجويان انتقالي و مهمان

ثبت نمرات گزارش نشده مربوط به نيمسال هاي قبل

پيگيري مصوبات شوراي آموزشي، اعمال در سيستم هم آوا و مکاتبات مربوطه با دانشکده ها

مکاتبات مربوط به دانشجويان انصرافي

کارشناسي آموزشي (اعم از اعمال مرخصي تحصيلي، تمديد يا لغو دوره آموزشي، تاييد مستندات آموزشي همکاران جهت ارتقاء، تغييرات نمره، تعريف فرايند آموزشي جديد براي گروهها و دواير خدمات آموزشي، تقویم آموزشی، ابلاغ قوانین و مقررات و ...) و انجام امور محوله طبق نظر مسئول مافوق

 

 

مریم سادات بخشیان

مریم سادات بخشیان

کارشناس مسئول دانش آموختگان


شرح وظایف
x

رسیدگی به درخواست های ثبت شده درسامانه فارغ التحصیلان

صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلان واجد شرایط

ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه

پاسخ به استعلام اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه

صدور تائیدیه تحصیلی به محل کار فارغ التحصیلان

مکاتبه جهت رفع نقص پرونده دانش آموختگان

صدور و تحویل دانشنامه وریز نمرات به دانش آموختگان

صدور گواهی جهت مقاطع بالاتر بمنظور شرکت در آزمون های مربوطه

ارسال ریز نمرات و گواهی فارغ التحصیلی جهت پذیرفته شدن در مقاطع بالاتر

صدور مجوز مدارک تحصیلی

ارسال فرم شماره 12 به وزارت

فاطمه شعبانی مقدم

فاطمه شعبانی مقدم

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی بالینی


شرح وظایف
x

جمع آوري، بررسی و اعلام ظرفيت پذيرش سالیانه دستياران تخصصی و سایر مقاطع تحصیلات تکمیلی

ثبت نام، تشكيل و تکمیل پرونده پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار و سایر آزمون های مقاطع تحصیلات تکمیلی و پیگیری امور مرتبط با آن

اخذ تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی پذیرفته شدگان و همچنین معرفی ایشان به امور حقوقی و اداره گزینش دانشگاه و پیگیری اقدامات مربوطه حصول نتایج

معرفي پذيرفته شدگان دستیاری و تحصیلات تکمیلی به دانشکده پس از حصول اطمینان از تکمیل پرونده ایشان

اعلام وضعیت ثبت نام پذیرفته شدگان به وزارت، پیگیری تخصیص دستیار یا دانشجوی جایگزین برای افراد عدم مراجعه یا انصرافی 

تنظیمات سامانه نقل و انتقالات دستیاری و پیگیری امور جاری دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی انصراف و تغییر رشته

ایجاد هماهنگی های لازم با کلان منطقه جهت طراحی سؤالات ارتقا و گواهینامه تخصصی توسط اعضا محترم هیأت علمی

برگزاری جلسات منظم شورای تحصیلات تکمیلی براساس چارچوب های منظم، تدوین صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات

کاربری سامانه های آموزش اعم از سما، لاگ بوک، بایگانی الکترونیک و سایر سامانه های مرتبط 

مدیریت و نظارت جامع بر حسن اجراي log book آموزشي دستیاران در همه گروههای دستیاری و پیگیری توسعه لاگ در سایر مقاطع و رشته های دانشگاه 

تهيه آمارهاي مختلف سالیانه و ارائه گزارش عملکرد

همکاری (صرفا بعنوان جایگزین) در شرح وظایف محوله دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی

تسلط جامع بر قوانین این حوزه و پیگیری دقیق پرونده های آموزشی ارجاعی به وزارت و کمیسیون های آموزشی مربوطه

ایجاد بانک اطلاعاتی از بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل های مرتبط

تسلط جامع بر قوانین این حوزه و پیگیری دقیق پرونده های آموزشی ارجاعی به وزارت و کمیسیون های آموزشی مربوطه

تسلط بر فرایندهای این حوزه و پیگیری اصلاح و تدوین مستمر فرایندهای جدید

پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي دستیاری و تحصيلات تكميلي

اشراف کامل بر سامانه جامع طبیب و اخذ گزارشات جامع بمنظور تشکیل داشبورد اطلاعات بالینی دانشگاه

 

معصومه گندمی

معصومه گندمی

کارشناس امور اتباع و نظام وظیفه


شرح وظایف
x

امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان (صدور، لغو و پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول وظیفه عمومی)

کنترل سقف سنوات وظیفه عمومی دانشجویان و همچنین اصلاح معافیت تحصیلی دانشجویان پسر منتقله

صدور تاییدیه خروج از کشور دانشجویان متقاضی با رعایت قوانین و تعهدات آموزشی ایشان

امور مربوط به دانشجویان اتباع خارجی (احراز هویت، پیگیری اخذ ویزای تحصیلی، صدور اشتغال به تحصیل و خروج قطعی ایشان)

پیگیری وضعیت آموزشی اتباع ( طول دوره سنوات، مشروطی، تعلیق، اخراج و پیگیری معرفی به مرکز مشاوره در صورت نیاز)

پیگیری تودیع سند تعهد محضری دانشجویان سهمیه های بومی، عدالت آموزشی و ... در مقاطع پایه و همچنین معرفی ایشان به واحد محل تعهد پس از فراغت از تحصیل

بروزرسانی مستمر داده­های مرتبط با اتباع خارجی، نظام وظیفه و دانشجویان تعهدی در سامانه هم آوا و سایر سامانه های مرتبط جهت اخذ گزارشات موثق و بهنگام

 

عباسعلی تقی زاده

عباسعلی تقی زاده

کارشناس نقل و انتقالات


شرح وظایف
x

كاربري سامانه جامع نقل و انتقالات وزارت و اجاع درخواستهاي نقل و انتقالات دانشجویان

رسيدگي و بررسي انجام نامه هاي وارده برابر مقررات وآئين نامه هاي آموزشی

انجام امور دانشجويان مهمان وانتقالي

ارسال درخواستهاي دانشجويان مهمان وانتقال به دانشگاه هاي ذيربط

ارسال نمرات و مدارک دانشجويان انتقالي وجابجايي و تغيير رشته به دانشگاه های مبداء

انجام مکاتبات لازم يا آموزش دانشکده هاي تابعه و انجام امور محوله طبق نظر مسئول مافوق

رقیه محمدی

رقیه محمدی

مسئول دبیرخانه اداره آموزش کل


شرح وظایف
x

ثبت نامه هاي وارده و صادره و داخلي (دبيرخانه گام)-ارجاع و پيگيري نامه ها

ارجاع نامه هاي صادره معاونت آموزشي و سایر مدیریتهاي تابعه معاونت بالاخص آموزش کل به قسمت هاي مختلف وزارت بهداشت و سایر دانشگاهاي علوم پزشکي کشور (دبيرخانه دیدگاه)

تایپ و ارسال نامه هاي محرمانه دفتر معاونت آموزشي

بایگاني نامه ها، اسناد، مکاتبات و گزارشات بر اساس چارت موجود

تعامل مناسب با دبيرخانه وزارت، ستاد مرکز و سایر قسمتها

پيگيري در انجام امور محوله از طرف معاون آموزشي و رئيس دفتر

تایپ، تهيه گزارش و دیگر موارد برحسب صلاحدید پاسخگویي به مراجعين و تکریم اربابان رجوع

ثبت دانشنامه و ارسال آن و صدور گواهينامه موقت تحصيلي

تسویه حساب دانشجویان

زینب تقی زاده

زینب تقی زاده

کارشناس خدمات آموزش


شرح وظایف
x

پاسخگويي به کاربران و نيز تنظيم و آماده سازي و رفع اشکالات سيستم سما جهت ثبت نمرات و حذف اضطراري و نيز انتخاب واحد و حذف و اضافه   

پيگيري و آماده سازي سيستم ثبت نام (الکترونيکي و غير الکترونيکي) دانشجويان مقاطع مختلف

ثبت و تغيير دروس در پي ايجاد رشته و مقطع جديد و يا تغيير در سرفصل دروس

ثبت نام و تخصيص شماره دانشجويي به دانشجويان انتقالي و مهمان

ثبت نمرات گزارش نشده مربوط به نيمسال هاي قبل

پيگيري مصوبات شوراي آموزشي، اعمال در سيستم هم آوا و مکاتبات مربوطه با دانشکده ها

مکاتبات مربوط به دانشجويان انصرافي

کارشناسي آموزشي (اعم از اعمال مرخصي تحصيلي، تمديد يا لغو دوره آموزشي، تاييد مستندات آموزشي همکاران جهت ارتقاء، تغييرات نمره، تعريف فرايند آموزشي جديد براي گروهها و دواير خدمات آموزشي، تقویم آموزشی، ابلاغ قوانین و مقررات و ...) و انجام امور محوله طبق نظر مسئول مافوق

 

سید احمد اخوان

سید احمد اخوان

متصدی امور دفتری/ امور عمومی آموزش کل


شرح وظایف
x

تنظیم برنامه های روزانه مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین برنامه ریزی و پاسخگویی در زمینه درخواست ملاقات حضوری و تلفنی مراجعین

تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود، اتباع خارجی، دانشجویان مهمان و انتقال

بایگانی کلیه نامه های صادره و وارده اداره آموزش در پرونده دانشجویان

صدور کارت دانشجویی

پاسخگویی به کارشناسان و تامین یا رفع نواقص پرونده دانشجویان جهت هر گونه اقدام

پاسخگویی به مراجعین و رفع مشکلات ایشان در محدوده شرح وظایف  

سید مهدی متولیان

سید مهدی متولیان

کارشناس دانش آموختگان


شرح وظایف
x

رسیدگی به درخواست های  ثبت شده در سامانه فارغ التحصیلان

صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلان واجد شرایط

ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه

پاسخ به استعلام اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه

صدور تائیدیه تحصیلی به محل کار فارغ التحصیلان

مکاتبه جهت رفع نقص پرونده دانش آموختگان

صدور و تحویل دانشنامه و ریز نمرات به دانش آموختگان

صدور گواهی جهت مقاطع بالاتر بمنظور شرکت در آزمون های مربوطه

ارسال ریز نمرات و گواهی فارغ التحصیلی جهت پذیرفته شدن در مقاطع بالاتر

صدور مجوز مدارک تحصیلی

ارسال فرم شماره 12 به وزارت