امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

هیأت اجرایی جذب

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ با تغییر شیوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور با تصویب آیین نامه ای ایجاد ساختارهای جدیدی را برای جذب هیأت علمی تعریف و تعیین کرد.هدف شورا از این اقدام ضمن بهره گیری از توان تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور ، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضاء هیأت علمی و کاهش دیوان سالاری است.

در ساختار جدید سه سطح برای جذب هیأت علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده است . در راس این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقات کشور تشکیل داده است که مستقیما زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارند. هیأت های اجرایی جذب اعضاء هیأت‌علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی میباشند در هر مجموعه دانشگاهی وموسسه تحقیقاتی را عهده دار جذب متقاضیان جذب هیأت‌علمی می‌باشند.

 

اعضای هیئت اجرایی جذب
 

 دکتر کوروش ساکی

رئیس هیئت اجرایی جذب

حجت الاسلام عباس ابن علی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دکتر سید مهدی رسولی منش

دبیر و عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر احمد طالبیان

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر محمود سلامی

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر محمود خاکساری مهابادی

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر حسین نیکزاد

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر اسماعیل فخاریان

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر رضا رزاقی

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر سید امیر حسن متینی

سرپرست دبیرخانه هیئت اجرایی جذب

احمد ربانی پور

کارشناس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب

 

 شرایط عمومی استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
تدین به یکی از ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی
وفاداری به نظام جمهوری اسلامی - اعتقاد به کارآمدی نظام ومردم سالاری دینی و پرهیز از وارد کردن خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیتهای علمی
تعهد به قانون اساسی - اصل ولایت فقیه والتزام عملی به فرامین رهبری
التزام عملی به احکام اسلام (انجام واجبات وپرهیز از محرمات) وآشنایی با احکام شرعی کثیرالابتلاء
 • تبصره1: در تشخیص التزام عملی متقاضیان به احکام اسلامی - ملاک وضع فعلی آنان در هنگام استخدام است.
 • تبصره2: اقلیتهای دینی رسمی مندرج در قانون اساسی بشرط آنکه متظاهر به نقض احکام اسلامی نباشند از حکم این بند مستثنی هستند
عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوری اسلامی ونداشتن سابقه وابستگی یا گرایش به سازمانها وتشکلهای محارب ومعاند با نظام جمهوری اسلامی
برخورداری ازحسن شهرت اخلاقی - عقیدتی وسیاسی،عدم اعتیاد به مواد مخدر نداشتن سوابق ومحکومیت کیفری وانتظامی،عدم اشتهار به فسق وفجور واعمال منافی عفت عمومی 
التزام به قوانین ومقررات صنفی - اخلاق حرفه ای (طبق سوگند نامه)
برخورداری از سلامت جسمی وروحی لازم ونداشتن نقص عضو موثر
عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه
 

انتخاب هیئت علمی

 • مدارک دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی) در رشته های تخصصی - دکترای ph.d یا مدرک کارشناسی ارشد و ارسال مدارک تحصیلی مربوطه جزء معیارهای اصلی وضروری برای عضویت هیات علمی است شاخصهای حذف کننده فرد:
 • مشکلات روحی وروانی
 • بیماریهای جسمی ناتوان کننده
 • مشکلات اخلاقی
 • داشتن ظاهر نامناسب و خلاف شئونات اخلاقی
 • عدم رعایت موازین اخلاقی
 • حداکثر سن برای داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال وبرای دارندگان مدارک  دکترای ph.d ودانشنامه تخصصی و فوق تخصصی 45سال است. موارد استثنایی وخاص با کسب مجوز از هیات مرکزی جذب وزارتین خواهد بود
 • درشرایط مساوی اولویت با متقاضی بومی هر منطقه است
 • در شرایط مساوی اولویت با نخبگان ورتبه های اول - دوم - سوم-امتحانات بورد تخصصی وفوق تخصصی وph.d
 • متقاضیانی که یکسال از شروع تعهدات قانونی آنها گذشته باشد می توانند در طرح فراخوان شرکت نمایند
 • روزآمدی در حیطه تخصصی به استناد پژوهش های انجام شده فعالیتهای نگارشی وعلمی ویا فعالیت در سازمان های علمی وکنفرانس ها توسط داوطلب باید تائید شود فعالیتهای انجام شده باید حداکثر مربوط به 5-4 سال گذشته باشد تصویر حداقل 2 توصیه نامه معتبر از اساتید قبلی خود متقاضی ضروری است
 • داوطلبین در گروه های بالینی پس از گذشت یکسال از شروع تعهدات قانونی خود می توانند درروند فراخوان شرکت نمایند.