امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی مرکز امور هیأت علمی، جذب و نخبگان

تاریخچه

مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیرباز در اندیشه ایجاد سیستم منسجم و کارآمد مربوط به امور متنوع اعضا هیأت علمی و ساماندهی آن بوده است.این امور عبارتند از: جذب و گزینش، تأمین و توزیع هیأت علمی و ایفای تعهدات، توانمندسازی علمی و فرصتهای مطالعاتی، رسیدگی به شکایات و هیئت های انتظامی، ارتقای اعضاء هیات علمی، و امور فرهنگی و رفاه هیات علمی. بدین منظور مقدمات این امر را از سال 1374 با امتیازدهی فعالیت ها و تدوین آئین نامه پرداخت حق محرومیت از مطب اعضا هیأت علمی فراهم آورد و سرانجام این مهم از سال 1377 با تشکیل دفتر نظارت و ارزشیابی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و طی یک روند تدریجی، جامه عمل به تن پوشید. این دفتر ابتدا با انجام بررسی ها و مطالعات گسترده، فرم جامعی را برای ثبت فعالیتهای متنوع اعضا هیأت علمی طراحی و به منظور نقد و بررسی بیشتر به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عرضه نمود. همکاری و تعامل طراحان و عموم صاحب نظران و مدیران حوزه های آموزشی دانشگاه و اهتمام معاونت آموزشی و حمایت ها و پیگیری های مدیریت عالی دانشگاه سبب شد که ابزار اولیه ثبت و جمع آوری داده ها به نرم افزاری قابل انعطاف باتوانایی پردازش داده ها به صورت اطلاعات دلخواه به نام بانک اطلاعات اعضای هیأت علمی دانشگاه ارتقا یابد (1382-1378). چون مبنای نرم افزار، تبدیل فعالیتهای متنوع آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضا هیأت علمی به واحدهای درسی بود، از رهگذر تهیه نرم افزار، آئین نامه ای درخور اعتنا و جامع نیز درباره معادل سازی فعالیتهای اعضای هیأت علمی تدوین و با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه به مرحله اجرا درآمد.حال با توجه به نیاز های روز افزون هم اعضای هیئت علمی و هم مسئولان دانشگاه به  مرکزی اطلاعاتی و  رفاهی یکپارچه، بدین منظوردر مهر ماه 1391، مرکزی بنام مرکز امور هیئت علمی پایه ریزی گردید.

 

رسالت

از آنجا که یکی از ارکان اصلی تحصیلات آکادمیک و آموزش های عالی در حوزه بهداشت و درمان، اعضاء هیئت علمی توانمند و پویا می باشند لذا از طریق رسیدگی به امور مربوط به این اعضاء، به ارتقاء علمی و رفاهی و معنوی این رکن مهم دانشگاه می اندیشیم و در جهت نیل به این هدف، نهایت تلاش خود را خواهیم نمود و در راستای تحقق اهداف و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود، درمقابل «مدیران ارشد دانشگاه و اعضای هیات علمی» پاسخگو می باشیم.

 

اهداف

  • ما مصمم هستیم طی دهه نود با توجه به نیازهای روز دانشگاه، برترین نظام پاسخگوی صادق و امین در جهت کسب رضایت سیستم آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور و مسئولین بالادستی و نهایتا اعضای محترم هیئت علمی را در سطح کشور داشته باشیم.
  • ما امید واثق داریم که با ایجاد محیطی صمیمی و رضایت بخش توسط سرپرست و کارکنان این مرکز، مدیران دانشگاه و اعضا هیأت علمی بالاترین سطح خرسندی را از ما نشان خواهند داد.