امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اهداف مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای

  • ارائه دوره ها بر مبنای استانداردها و ضوابط ابلاغ شده از سوی مرکز ملی
  • افزایش کارآمدی نیروی انسانی و توانمندسازی مهارت آموزان
  • استفاده از ظرفیت های کشور در تربیت نیروی انسانی ماهر در نظام سلامت
  • کمک به جذب نیروی انسانی در بازار کار
 
تعاریف در اساسنامه
  • آموزش حرفه ای: این نوع آموزش به منظور کسب آمادگی برای ایجاد توانمندی شغلی ارائه می شود. دوره آموزشی به نحوی است که کسب مهارتهای لازم برای ایفای نقش در شغل مورد نظر را مورد توجه قرار می دهد.
  • آموزش مهارتی: این نوع آموزش منجر به کسب مهارت در بخشی از وظایف حرفه ای فراگیر می شود.
  • آموزش های مهارتی و حرفه ای: به دسته ای از آموزش ها اطلاق می شود که در نظام اعتباربخشی آموزش های مهارتی و حرفه ای به صورت دوره های کاربردی برای کسب مهارت و آمادگی شغلی اجرا شده و به دانش آموختگان این دوره ها گواهی گذراندن دوره بدون اعطای مدارج رسمی دانشگاهی (مانند کاردانی، کارشناسی و یا معادل آنها) ارایه می شود.
  • مراکز مجری آموزش های مهارتی و حرفه ای: مراکزی هستند که تحت نظام اعتبار بخشی آموزش های مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت مجاز به فعالیت آموزشی طبق مقررات می باشند.
 
فرآیند اعطای مجوز و برگزاری دوره های آموزشی