امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای بین الملل دانشگاه

در عصر حاضر بین المللی سازی دانشگاهها یکی از مهمترین مباحث مطرح شده می باشد که تاثیر بسزایی در تحولات آموزش عالی، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی  دارد. با توجه به تحولات صورت گرفته در بیشتر دانشگاههای سراسر دنیا، انتظار میرود که همواره متوجه نیازهای علمی ، اموزشی، پژوهشی و فناوری روز دنیا باشیم. از اینرو برخی از مهمترین زمینه های بین  المللی سازی دانشگاه عبارتند از:

 • تعیین سیاست های بین المللی سازی دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت همکاری های علمی بین المللی
 • برنامه ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطح بین الملل
 • جذب هرچه بیشتر دانشجویان خارجی
 • دستیابی به اطلاعات روز دنیا در زمینه  های علمی، پژوهشی و فناوری و حذف زمان و فاصله
 • تبادل آسان اساتید و دانشجویان 
 • برگزاری کنفرانس های داخلی و بین المللی
 • افزایش شبکه های ارتباطی میان دانشگاهی در سطوح داخلی و بین المللی
 • مشارکت در فعالیت های تحقیقاتی در سطوح بین المللی
 • افزایش انتشار کتب و مقالات آموزشی، پژوهشی و فناوری
 • تلاش در زمینه استاندارسازی هر چه بیشتر در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری روز دنیا
 • تدوین خط مشی دانشگاه در برقراری روابط بین  الملل
 • تدوین اولویت های دانشگاه در امور بین الملل
 • برقراری و تقویت روابط موثر با روابط بین الملل وزارت بهداشت
 • ایجاد زمینه های لازم به منظور تقویت ارتباطات مراکز تحقیقاتی دانشگاه با مراکز تحقیقاتی معتبر بین المللی
 • ایجاد راهکارهای لازم به منظور جذب دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در رشته های مصوب دانشگاه
 • نظارت بر بستر سازی مناسب و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اعزام اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان دانشگاه جهت  استفاده از ماموریت ها  و دوره های اموزشی کوتاه مدت  و بلند مدت
 • شناسایی و معرفی ظرفیت ها و مزیت های نسبی دانشگاه جهت توسعه همکاری های بین المللی