امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی مرکز آموزش مجازی

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه از بهمن 1396 شروع به فعالیت نموده است. این مرکز در ساختمان مرحوم خانم دکتر زهرا فرقانی مستقر می باشد.

 

اهم فعالیتهای این مرکز به شرح زیر است: