امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی مرکز آموزش مجازی


دپارتمان آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه از بهمن 1396 شروع به فعالیت نموده است.