امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مرکز انفورماتیک و ثبت نام

مرکز انفورماتیک و ثبت نام یکی از مراکز زیرمجموعه اداره خدمات آموزشی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در آن با اهتمام در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظایف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل می پردازند. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها از طریق سامانه هم آوا که عنصری اساسی در حفظ کیفیت امر آموزش می باشد از جمله وظایف این مرکز است.

تلاش این مرکز بر این است که در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارتقای خدمات آموزشی به دانشجویان، تمامی فرایندهای ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی، صدور کلیه درخواست ها، انجام تسویه حساب و ... از طریق مدیریت سامانه هم آوا و سایر سامانه های نرم افزاری حوزه آموزش انجام می پذیرد. اعلام ظرفیت های پذیرش، دریافت اطلاعات پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیلی مختلف از مرکز سنجش مربوطه، تهیه دستورالعمل و اطلاعیه های ثبت نام براساس آیین نامه های وزارت، انجام ثبت نام بصورت الکترونیک، تشکیل و تکمیل پرونده های دانشجویی، رفع نواقص و مغایرت های ثبت نامی، تهیه لیست منصرفین و همچنین ابلاغ تقویم آموزشی، اعمال تنظیمات نظارتی و دسترسی های کاربران مختلف از طریق سامانه هم آوا و نیز از طریق طراحی و پیاده سازی فرمهای مختلف تحصیلی و استاندارد سازی آنها، تدوین فرایندهای مشترک بین دانشکده ها بمنظور وحدت رویه در ارائه خدمات آموزشی، تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای طرح در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه، کمیته منطقه ای و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، صدور حکم انصراف و یا اخراج از تحصیل، ابلاغ آیین نامه ها، دستور العمل ها، بخش نامه های آموزشی و برنامه های درسی رشته های مختلف به دانشکده ها و در نهایت پالایش و اصلاح بانک اطلاعاتی سامانه های آموزش و تبادل اطلاعات با مرکز خدمات آموزشی وزارت از جمله وظایفی است که توسط کارشناسان این مرکز انجام می گیرد.

ارائه راهکارهایی در جهت استمرار و بهبود خدمات آموزشی منطبق بر نیازهای جدید این حوزه و همچنین پیگیری توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید بمنظور اثربخشی و کارایی بیشتر همواره در دستور کار این مرکز قرار دارد.