امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

محصولات آموزشی مرکز آموزش مجازی

 

نام برنامه تاریخ بارگذاری دریافت فایل ها
فیلم کارگاه های دوره آموزشی کاربرد فناوری های نوین در آموزش پزشکی   دریافت