امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
 • دکتر سید امیرحسن متینی

  دکتر سید امیرحسن متینی

  دکتری تخصصی آسیب شناسی
  دبیر مرکز امور هیئت علمی
 • احمد ربانی پور

  احمد ربانی پور

  کارشناسی زبان انگلیسی
  کارشناس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب