امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

تاریخچه

اسامی معاونین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ابتدا تاکنون

 • دکتر حسین خدمت
 • دکتر فرید ابوالحسنی
 • دکتر محمود عمرانی فر
 • دکتر سید علی اکبر مرتضوی
 • دکتر سید محمود سیدی 
 • دکتر احمد خورشیدی
 • دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • دکتر مرتضی آبدار اصفهانی
 • دکتر سید فخرالدین صدر
 • دکتر اسماعیل فخاریان
 • دکتر محمود سلامی
 • دکتر رضا رزاقی
 • دکتر همایون نادریان
 • دکتر عباس تقوی اردکانی
 • دکتر فاطمه سادات قریشی
 • دکتر سیدمهدی رسولی منش