امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

امور نظام وظیفه و اتباع خارجی

امور نظام وظیفه و اتباع خارجی یکی از مراکز زیرمجموعه اداره خدمات آموزشی دانشگاه می باشد که بررسی وضعیت نظام وظیفه پسران پذیرفته شده در این دانشگاه و نیز اخذ مجوزهای لازم جهت خروج از کشور ازطریق ارتباط موثر کارشناس مربوطه با فرماندهی وظیفه عمومی شهرستان و استان پیگیری می شود. از سوی دیگر کلیه امور مربوط به نیازسنجی، جایابی، پذیرش تحصیلی، امور آموزشی و تحصیلی اتباع خارجی ساکن در ایران نیز در این واحد انجام می پذیرد. درخواست و بررسی معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر مشمول خدمت وظیفه عمومی، تطبیق کارت پایان خدمت، معافیتهای پزشکی و غیر پزشکی با اصل، بررسی سقف سنوات نظام وظیفه دانشجویان شاغل به تحصیل و درخواست سنوات اضافی، اعلام وضعیت اخراج و انصراف و انتقال دانشجویان به سازمان وظیفه عمومی و صدور لغو معافیت تحصیلی با اعلام فراغت دانشجویان به نظام وظیفه، پیگیری و مکاتبه با اداره وظیفه عمومی در زمینه موارد خاص و همچنین دانشجویانی که معافیت تحصیلی برای آنها صادر نشده است و نیز بررسی و تائید درخواست دانشجویان متقاضی روادید بمنظور خروج از کشور امور، در مرکز نظام وظیفه اداره آموزش صورت می پذیرد.

در واحد اتباع خارجی اقداماتی از جمله درخواست متقاضیان تحصیل در دانشگاه، تعریف فرایند نیازسنجی و جایابی متقاضیان در هر دانشکده، ثبت نام و نظارت بر ثبت داده های هویتی ایشان در سامانه SAORG، بررسی و پیگیری وضعیت پاسپورت، روادید تحصیلی، اقامت، خروج و مراجعت به کشورو سایر امور خدماتی و رفاهی اتباع شاغل نظیر گواهینامه رانندگی، ازدواج و ... و همچنین بررسی وضعیت آموزشی این افراد و تبادلات لازم با مرکز خدمات اموزشی وزارت، ارائه آمارهای تفکیکی به حوزه های سیاسی ، امنیتی و نظارتی در این واحد اقدام می شود. نظارت، جاری سازی دستورالعمل ها و تاکید بر رعایت مقررات ابلاغی وزارت، نظام وظیفه، امور اتباع و مهاجرین، تکریم و حسن همراهی در جهت رفع مشکلات اتباع خارجی از جمله رویکردهای این واحد است.