امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
بهزاد خانعلی نژاد

بهزاد خانعلی نژاد

مدیر امور عمومی


شرح وظایف
x

تنظیم برنامه های روزانه معاون آموزشی دانشگاه و ارائه آن به دفتر معاونت

برنامه ریزی و پاسخگویی در زمینه درخواست ملاقات حضوری و تلفنی مراجعین با معاون آموزشی

برگزاری جلسات دفتر معاونت (هماهنگی با مدعوین، آماده سازی سالن، ثبت اطلاعات مربوطه، تهیه و بایگانی عکس و فیلم، تهیه ملزومات پذیرایی)

هماهنگی کامل با رئیس دفتر معاونت در خصوص موارد غیبت (مرخصی استحقاقی و استعلاجی)

پیگیری و نظارت مستمر برنحوه نظافت فضاهای فیزیکی و دقت در حفظ و نگهداری آن

حفظ ایمنی ساختمان (به روز رسانی وسایل آتش نشانی، قفل بودن دربهای ورودی ساختمانها و ...)

نظارت بر موجودی و نحوه توزیع وسایل انبار مصرفی معاونت

تامین نیرو و امکانات مورد نیاز جهت انجام پذیرایی جلسات و نشستهای معاونت

پیش بینی نیازهای معاونت از نظر وسایل و ملزومات مصرفی و تدارکاتی

پاسخگویی به مراجعین و تکریم ارباب رجوع

انجام سایر امور محوله طبق نظر مسئول مافوق

سیدرضا تخت فیروزه

سیدرضا تخت فیروزه

مسئول خدمات