امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی AMEE LIVE 2023
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می کند

کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی AMEE LIVE 2023

پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی AMEE LIVE 2023 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و 14 دانشگاه کلان منطقه کشور برگزار می شود.