امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان متینی

جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان متینی

فرآینده اعتباربخشی (سجا) از تاریخ 15 خرداد الی 15تیرماه 1403و همچنین بازدید ارزیابان بیرونی کشوری در 1403/05/02 از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد.

سمینار کشوری آموزش مدوام لوپوس در کاشان برگزار می‌شود

سمینار کشوری آموزش مدوام لوپوس در کاشان برگزار می‌شود

سمینار لوپوس توسط مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان و با همکاری انجمن روماتولوژی ایران و مرکز تحقیقات روماتولوژی در تاریخ 31 خرداد سال جاری از ساعت 8 صبح در سالن آمفی تئاتر شهداء دانشگاه برگزار می گردد.