6:50:03 AM 1402 / 03 / 07
   
     

سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
Collapse اخبار معاونت آموزشی دانشگاه اخبار معاونت آموزشی دانشگاه
همایش ها و سمینارها
گام چهارم برنامه تحول سلامت
استعدادهای درخشان
خبرنامه وزارت
اخبار EDC
تماس با مدیر سایت دانشگاه
Collapse معرفی معاون آموزشی دانشگاهمعرفی معاون آموزشی دانشگاه
گام چهارم طرح تحول نظام سلامت
Collapse استعدادهای درخشان دانشگاهاستعدادهای درخشان دانشگاه
معرفی مرکز
فرآیندها مرکزاستعدادهای درخشان
اساتید مشاور و دانشجویان عضو
کمیته استعدادهای درخشان
کارگاههای ویژه استعدادهای درخشان
آئین نامه ها و فرمها
نحوه عضویت مرکز استعدادهای درخشان
سایتهای مفید مرکز استعدادهای درخشان
تسهیلات استعدادهای درخشان
جلسات و مصوبات دفتر استعدادهای درخشان
Collapse روابط عمومی حوزه معاونت آموزشیروابط عمومی حوزه معاونت آموزشی
برگزاری مسابقه یاس نیلوفری
ارتقاء وترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه
Collapse شورای آموزشی دانشگاهشورای آموزشی دانشگاه
شرح وظایف و اعضای شورای آموزشی
Collapse مصوبات شورای آموزشی| دانشگاه علوم پزشکی کاشان  | کاشانمصوبات شورای آموزشی| دانشگاه علوم پزشکی کاشان | کاشان
مصوبات شورای آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | در سال 85
مصوبات شورای آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | در سال 86
مصوبات شورای آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | در سال 87
مصوبات شورای آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | در سال 88
مصوبات شورای آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | در سال 89
آموزش مداوم دانشگاه
Collapse گروههای آموزشی دانشگاهگروههای آموزشی دانشگاه
مدیران گروههای آموزشی
گروههای آموزشی دانشکده بهداشت
گروههای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی
گروههای آموزشی دانشکده پزشکی
گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تربیت بدنی
Collapse رشته ها ومقاطع تحصیلی موجود در دانشگاهرشته ها ومقاطع تحصیلی موجود در دانشگاه
معرفی رشته های موجود
سرفصل دروس معاونت آموزشی
Collapse طرح دروس طرح دروس
طرح دروس دانشکده پیراپزشکی
طرح دروس دانشکده پزشکی
طرح دروس دانشکده بهداشت
طرح دروس دانشکده پرستاری ومامایی
فرم طرح درس
Collapse کمیته ها وشوراها کمیته ها وشوراها
شورای آموزشی
شورای تحصیلات تکمیلی
شورای توسعه آموزش علوم پزشکی
شورای هماهنگی وبرنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی
کمیسیون موارد خاص
شورای تطبیق واحد معاونت آموزشی
شورای امر به معروف ونهی از منکر
کمیته برنامه ریزی تخصیص امتیاز
کمیته آزمون ارتقاء دستیاری
کمیته مسکن
کمیته ماده 6 آئین نامه اجرایی
کمیته 5 نفره هیئت ممیزه مرکزی
کمیته گزینش استاد
کمیته طرح سطح بندی خدمات آموزش پزشکی
کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش علوم پزشکی
کمیته پشتیبان برنامه ریزی رشته های تخصصی /فوق تخصصی
کمیته مرکزی استادان مشاور
کمیته نظارت و ارزشیابی
کمیته آموزش بالینی
کمیته ارزیابی درونی
کمیته رتبه بندی
کمیته زبان انگلیسی
کمیته دایره امتحانات
کمیته برنامه ریزی درسی
واحد پژوهش در آموزش و فرآیندهای آموزشی
کمیته آموزش مدرسین
کمیته سنجش آزمونها
Collapse امور کارگزینی امور کارگزینی
Collapse کارگزینی امور هیئت علمیکارگزینی امور هیئت علمی
هیئت اجرایی جذب
کارگزینی امور کارکنان
اساتید نمونه دانشگاه در سال 1387
اساتید نمونه دانشگاه در سال 1389
نشریات
کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
تماس با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
سئوالات متداول
لینک های مفیددانشگاهها
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
شاخصهای آموزشی دانشگاه
برنامه های اجرایی دانشگاه
عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
Collapse جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهجشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه
چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
فرمهای اعضای هیئت علمی دانشگاه
آئین نامه اعضای هیئت علمی دانشگاه
ویژه اساتید راهنما
معرفی کمیته شوراها دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ویژه کارکنان
Collapse روشهای انجام خدمات روشهای انجام خدمات
ادامه
ادامه
فهرست خدمات قابل ارائه معاونت آموزشی دانشگاه
اطلاعیه های آموزشی دانشگاه
برنامه امتحانات دانشگاه
تقویم دانشگاهی
Collapse آئین نامه های آموزشی دانشگاهآئین نامه های آموزشی دانشگاه
آیین نامه دوره دکتری
آئین نامه های دوره های کاردانی و کارشناسی
آئین نامه دانشجویان خارجی
آئین نامه دوره های تحصیلات تکمیلی
آئین نامه کارشناسی ارشد
آئین نامه دستیاری
آئین نامه دوره های شبانه
دانشجویان ممتاز دانشگاه
امورنظام وظیفه دانشگاه
ویژه مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معرفی مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه
سئوالات شرعی
پیام به همکاران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
مناسبتها
پیام تبریک
پیام تسلیت
آمار آموزشی دانشگاه
فرمهای آموزشی دانشگاه
Collapse مدارک مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاهمدارک مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه
مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه موقت تحصیلی
مدارک مورد نیاز جهت اخذ تائیدیه موقت تحصیلی
Collapse مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
امور تحصیلات تکمیلی
رشته های تحصیلی تحصیلات تکمیلی
Collapse آئین نامه های آموزشی آئین نامه های آموزشی
آئین نامه کارشناسی ارشد
آئین نامه دستیاری
رشته های تحصیلات تکمیلی
فرمهای آموزشی تحصیلات تکمیلی
Collapse ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلیثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
ثبت نام کارشناسی ارشد
ثبت نام دستیاری
Collapse واحد امتحانات دستیاریواحد امتحانات دستیاری
آئین نامه امتحانات
آزمونها
کمیته امتحانات
Collapse دانش آموختگان تحصیلات تکمیلیدانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
دانش آموختگان کارشناسی ارشد
دانش آموختگان دستیاری
برنامه هفتگی دوره های کارشناسی ارشد
Collapse عناوین پایان نامه تحصیلات تکمیلیعناوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی
Collapse عناوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشدعناوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
عناوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در سال 89
عناوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در سال 1388
عناوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در سال 1387
عناوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در سال 1386
عناوین پایان نامه دوره دستیاری
کمیته امتحانات
Collapse شوراها و کمیته های تحصیلات تکمیلیشوراها و کمیته های تحصیلات تکمیلی
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
کمیته آزمون ارتقاء دستیاری
کمیته امتحانات | تحصیلات تکمیلی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | کاشان
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد
تعداد دانش آموختگان دستیاری
اطلاعیه ثبت نام دستیاران تخصصی بالینی
اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد
Collapse اداره کل آموزش دانشگاه اداره کل آموزش دانشگاه
معرفی مدیر کل آموزش
Collapse اداره نقل وانتقالات اداره نقل وانتقالات
معرفی و شرح وظایف واحد نقل وانتقالات
قوانین نقل وانتقالات
Collapse اداره ثبت وانتخاب واحداداره ثبت وانتخاب واحد
معرفی وشرح وظایف اداره ثبت نام وانتخاب واحد
قوانین ثبت نام اداره کل آموزش
Collapse اداره فارغ التحصیلیاداره فارغ التحصیلی
معرفی و قوانین فارغ التحصیلی
آمار فارغ التحصیلان
Collapse اداره انفورماتیکاداره انفورماتیک
معرفی و شرح وظایف اداره انفورماتیک
آمار| اداره کل آموزش
اطلاعیه ثبت نام کنکور سراسری
برنامه ها
Collapse شوراها و کمیته هاشوراها و کمیته ها
شورای آموزشی دانشگاه
فایل های لابراتوار HIT
تست
تست2
Collapse مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
تاریخچه و اهداف
معرفی سرپرست مرکز
المپیاد علمی
Collapse کمیته نظارت و ارزشیابیکمیته نظارت و ارزشیابی
کمیته‌ی ارزشیابی اعضای هیئت علمی
واحد ارزشیابی – کمیته‌ی ارزشیابی آزمونها
کمیته اعتباربخشی و ارزشیابی درونی
کمیته آموزش بالینی
کمیته ارزیابی درونی
Collapse واحد رشد و بالندگی اساتیدواحد رشد و بالندگی اساتید
برنامه کارگاه های رشد و بالندگی اساتید
کارگاه های رشد و بالندگی اساتید
Collapse مصوبات مربوط به کارگاه های رشد و بالندگیمصوبات مربوط به کارگاه های رشد و بالندگی
صورتجلسه برگزاری کارگاههای توانمندسازی
صورتجلسه دوم برگزاری کارگاههای توانمندسازی
مصوبه شورای آموزشی کارگاههای توانمندسازی
رشد و بالندگی اساتید
شورای عمومی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
شورای توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دایره امتحانات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
Collapse کارگاههای ارائه شده کارگاههای ارائه شده
مطالب ارائه شده در کارگاه مقاله نویسی انگلیسی
Collapse فرم ها و فرآیندهای EDCفرم ها و فرآیندهای EDC
طرح دروس دانشکده بهداشت
طرح دروس دانشکده پرستاری ومامایی
طرح دروس دانشکده پزشکی
طرح دروس دانشکده پیراپزشکی
EDO شرح وظایف
تماس با مرکز
طرح های مصوب تحقیقاتی با محوریت آموزشی
Collapse فرآیندهای برتر آموزشیفرآیندهای برتر آموزشی
فرایندهای آموزشی برتر سال 97 ( نوزدهمین جشنواره مطهری)
فرایندهای آموزشی برتر سال 96 ( هجدهمین جشنواره مطهری)
فرایندهای آموزشی برتر سال 98( بیستمین دوره جشنواره مطهری)
المپیاد
Collapse استعداد درخشاناستعداد درخشان
فرم استعدادهای درخشان
Collapse برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسی
برنامه مشاوران دانشکده ها در تدوین طرح دوره و طرح درس
Collapse هفته آموزشهفته آموزش
تیم علمی و اجرایی
برنامه هفته
Collapse کارگاههای آموزشیکارگاههای آموزشی
کارگاههای روز اول
کارگاههای روز دوم هفته آموزش
کارگاههای روز سوم هفته آموزش
کلینیک های مشاوره
فعالیت‌های EDC
فعالیت‌های EDO
استعداد درخشان
کمیته دانشجویی
بازی و مسابقه
نشست‌های علمی
فایل های آموزشی
گالری عکس
اسامی غرفه ها
پوستر
کنفرانس علمی
تورآموزشی
کمیته هزینه کرد هوشمند
پوستر راند
اولویتهای پژوهش در آموزش
آییین نامه ها
کارگاه های حوزه آموزش
آینده نگاری و ظرفیت سازی
توسعه کارآفرینی
آموزش پاسخگو و عدالت محور
توسعه راهبردی
ماموریت‌گرایی
اعتلای اخلاق حرفه ای
بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
توسعه آموزش مجازی
ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون ها
اعتباربخشی برنامه‌ها، موسسات و بیمارستان‌های آموزشی
توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی
دبیرخانه طرح تحول آموزش
اخبار EDC
دبیرخانه کارگروهها
فرایندهای ارسالی به جشنواره شهید مطهری سال 99
Collapse کمیته دانشگاهی دانش‌پژوهیکمیته دانشگاهی دانش‌پژوهی
فرایند بررسی فعالیتهای دانش پژوهی
کمیته دانشگاهی دانش پژوهی
فرمهای کمیته دانشگاهی دانش پژوهی
Collapse منابع آموزش پزشکیمنابع آموزش پزشکی
فهرست مجلات داخلی در حوزه آموزش پزشکی
فهرست مجلات خارجی
کتابخانه تخصصی مرکز
رویدادهای آموزش پزشکی خارجی
پایگاههای اطلاعاتی حوزه آموزش پزشکی
Collapse کمیته طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشیکمیته طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
معرفی کمیته طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
فرایند طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
اولویتهای طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
برنامه مدون کمیته طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
Collapse جشنواره مطهری جشنواره مطهری
شرح وظایف
اعضا
فرایندها
شورای EDC
دبیرخانه اعتبار بخشی
فرایندهای EDC
هیأت علمی شاخص
Collapse بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشگاهبانک اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشگاه
معرفی سرپرست بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
سوابق فرمهای بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
آخرین فرمهای بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
سوابق دستورالعمل ها
آخرین دستورالعمل ها
گزارشات بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
Collapse امور مالی حوزه معاونت آموزشی دانشگاهامور مالی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
معرفی مسئول امور مالی
حقوق و مزایا
دفترداری - اعتبارات - رسیدگی
اموال حوزه معاونت آموزشی
تدارکات حوزه معاونت آموزشی
حسابداری شبانه حوزه معاونت آموزشی
فرمهای امور مالی
روابط عمومی معاونت آموزشی صفحه دوم
مسابقه یاس نیلوفری
تقویم دانشگاهی
ثبت نام اینترنتی دانشجویان
کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه صفحه سوم
کمیته دانش پژوهی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
کمیته اجرایی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
کمیته پزشکی پاسخگو مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
کمیته آموزش الکترونیک
رتبه بندی Ranking
فرم طرح دروس
Collapse مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشانمرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در باره مرکز مهارتهای بالینی
جزوات آموزشی مرکز مهارتهای بالینی
برنامه های مرکز مهارتهای بالینی
فیلم های آموزشی
مولاژهای آموزشی
طرح درس مهارتهای بالینی
کتاب مهارتهای بالینی
جزوات درسی واسلایدهای آموزشی
مرکز کشوری مدیریت سلامتNPMC
پزشکی مبتنی بر شواهدEBM
EDO دانشکده بهداشت
قوانین ومقررات طرح تکریم ارباب رجوع
فرآیندهای اداره کل آموزش دانشگاه
فرآیندهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
فرآیندهای بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشگاه
فرایندهای مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
فرآیندهای آموزش مداوم
فرآیندهای امور مالی دانشگاه
فرایندهای کارگزینی امور کارکنان
فرآیندهای کارگزینی امور هیئت علمی
فرآیندهای امین اموال دانشگاه
اسلایدهای آموزشی آموزش مداوم دانشگاه
معرفی سایت قرآنی
معرفی جشنواره آموزشی شهید مطهری
آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری
اعضای کمیته علمی و اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری
تماس با جشنواره آموزشی شهید مطهری
فرآیندهای برترجشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه
Collapse همایش علوم پزشکی کشورهمایش علوم پزشکی کشور
هفدهمین همایش علوم پزشکی
چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه
چهارمین همایش علوم پزشکی
پنجمین همایش علوم پزشکی
ششمین همایش علوم پزشکی
هفتمین همایش علوم پزشکی
هشتمین همایش علوم پزشکی
نهمین همایش علوم پزشکی
دهمین همایش علوم پزشکی
یازدهمین همایش علوم پزشکی
دوازدهمین همایش علوم پزشکی
سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری
دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری
اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری
سایت های مرتبط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه
Collapse معرفی سرپرست آموزش مداوم دانشگاهمعرفی سرپرست آموزش مداوم دانشگاه
امورمربوط به صدورگواهی نهایی
آئین نامه ها و دستور العمل ها
پیام مشاور
پیام مشاور2
ششمین دوره جشنواره شهید مطهری سال 1391
اولین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری
دومین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری
سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه
چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه
پیام مشاور3
واحد ثبت وضبط وارائه اطلاعات اعضای هیئت علمی
روشهای انجام خدمات و فرآیندهای دانشگاه
بازنشستگان اعضای هیئت علمی دانشگاه
ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در سال 91
روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
Collapse دانشکده دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
مجوز تاسیس دانشکده دندانپزشکی
لیست اسامی کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه
برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه
Collapse برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاهبرنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه
برنامه عملیاتی سال 95 دانشگاه
شرح وظایف کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
دستورالعمل آموزشی کارکنان دانشگاه
کلیپ ها و اسلایدهای آموزشی
تصاویر آموزشی دانشگاه
شرح وظایف رابط آموزشی دانشگاه
جزوات و پمفلت های آموزشی
آموزش کارکنان دانشگاه
اخبارآموزش کارکنان دانشگاه
صورتجلسات آموزش کارکنان دانشگاه
فرم های آموزش کارکنان دانشگاه
دانشگاههای علوم پزشکی کشور
سایتهای مرجع پزشکی جهان
مجلات آن لاین پزشکی
نشریات پزشکی
انتصابات دانشگاه
شرح وظایف واعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 1391
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 1390
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 1389
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 1388
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 1387
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 1386
پیام مشاور 4
مدیریت دانش 2
Collapse نظرسنجی های معاونت آموزشی دانشگاهنظرسنجی های معاونت آموزشی دانشگاه
ارتباط با معاونت آموزشی
ارتباط با معاونت آموزشی 2
اقدامات انجام شده تکریم ارباب رجوع
آئین نامه تکریم ارباب رجوع
مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در سال 1392
معرفی جشنواره آموزشی شهید مطهری
آئین نامه دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری
آئین نامه کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری
پنجمین المپیاد علمی دانشجویان
سومین المپیاد علمی دانشجویان
دومین المپیاد علمی دانشجویان
اولین المپیاد علمی دانشجویان
فرآیندهای برتر دانشگاه
پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان
روابط عمومی 4 معاونت آموزشی دانشگاه
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 82
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 80
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 83
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 85
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 86
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 87
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 88
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 89
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 90
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 91
ارتقاء یافتگان دانشگاه سال 92
آئین نامه های ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه
فرم طرح دروس
اساتید نمونه دانشگاه سال 88
اساتید نمونه دانشگاه سال 89
اساتید نمونه دانشگاه سال 90
اساتید نمونه دانشگاه سال 91
اساتید نمونه دانشگاه سال 92
ارتقاء یافتگان اعضای هیئت علمی دانشگاه سال 1392
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 92
هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
Collapse المپیادهای علمی دانشجویانالمپیادهای علمی دانشجویان
ششمین المپیاد علمی دانشجویان
روابط عمومی 6
آئین نامه دکتری تخصصی phd
ارتقاء یافتگان سال 93
اساتید نمونه سال 93
پرسش و پاسخ
مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در سال 1392
عملکرد دفتر آموزش مداوم
برنامه استراتژیک حوزه معاونت آموزشی
پذیرفته شدگان ششمین المپیاد علمی
برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد نانو فن آوری پزشکی
مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در سال 1393
ارتباط با معاون آموزشی دانشگاه - شهریور
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه
صورت جلسات کمیته تخصیص امتیاز
کمیته توانمند سازی
Collapse هشتمین جشنواره شهید مطهری هشتمین جشنواره شهید مطهری
Collapse  جشنواره شهید مطهری سال 96 جشنواره شهید مطهری سال 96
نوزدهمین همایش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره شهید مطهری
دایره امتحانات
Collapse هفتمین المپیاد علمی دانشجویانهفتمین المپیاد علمی دانشجویان
Collapse هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکیهشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
مسئولین المپیاد علمی دانشجویان
اخبار هشتمین المپیاد
نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
Collapse ارائه پیشنهاد جهت طرح در شورای دانشگاهارائه پیشنهاد جهت طرح در شورای دانشگاه
ارایه موضوع در شورای دانشگاه
نقشه جامع علمی کشور
Collapse ارتقاء یافتگان سال 94ارتقاء یافتگان سال 94
ارتقاء یافتگان سال 95
ارتقاء یافتگان سال 96
ارتقاء یافتگان سال 97
Collapse اساتید نمونه سال 94اساتید نمونه سال 94
اساتید نمونه دانشگاه در سال 95
کارشناسان مرکز
ساختار اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم
واحدها
سامانه مهمانی و انتقال
Collapse اطلاعیه ها و ثبت نام اینترنتی مقاطع تحصیلیاطلاعیه ها و ثبت نام اینترنتی مقاطع تحصیلی
Collapse ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلیثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی
اطلاعیه و ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
اطلاعیه و ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دستیار تخصصی بالینی
ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری
ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های دستیاری
شهریه های پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد
اسامی دانشجویان استعدادهای درخشان
گام چهارم طرح تحول نظام سلامت
المپیاد
ثبت نام تحصیلات تکمیلی
ثبت نام تحصیلات تکمیلی
آیین نامه ها و فرم ها
Collapse شورای آموزشی تحصیلات تکمیلیشورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
Collapse امور بین المللامور بین الملل
صفحه داخلی
اخبار امور بین الملل
Collapse امور بین المللامور بین الملل
Collapse درباره امور بین المللدرباره امور بین الملل
آیین نامه ها امور بین الملل
سند بین المللی سازی دانشگاه
فرم ها و دستورالعمل ها
تفاهم نامه ها
امور کنسولی و ویزا
تماس با ما امور بین الملل
اهداف و شرح وظایف
Collapse بین المللی سازی آموزشبین المللی سازی آموزش
Education Iran
پذیرش دانشجوی بین الملل
کوریکولوم آموزشی
فرصت مطالعاتی خارج از کشور
Collapse امور پژوهشی امور بین المللامور پژوهشی امور بین الملل
همایش ها و کنگره های خارجی
تحقیقات مشترک
Collapse خدمات سلامت امور بین المللخدمات سلامت امور بین الملل
معرفی پتانسیل ها
توریسم سلامت
دانشگاه های همکار امور بین الملل
دانشجوهای PHD امور بین الملل
Collapse دپارتمان آموزش مجازیدپارتمان آموزش مجازی
معرفی دپارتمان آموزش مجازی
سامانه های آموزش مجازی
آئین نامه و دستورالعمل ها
تماس با ما
فرم ها
گزارشات عملکردی
افتخارات
اساتید نمونه
امور عمومی
دبیرخانه شورای پیشنهادات پردیس
فرمهای ضروری
مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه
امور رفاهی
تسهیلات رفاهی
فرایندهای اجرایی
Collapse کمیته هزینه کرد هوشمندکمیته هزینه کرد هوشمند
معرفی مرکز
معرفی مرکز
معرفی مرکز
معرفی سرپرست مرکز
بیبیبیب
25246
معرفی مرکز کمیته هزینه کرد هوشمند
فعالیت های در اولویت کمیته هزینه کرد هوشمند
اهداف کمیته هزینه کرد هوشمند
دانشگاه های کلان منطقه 7
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
واحد استعدادهای درخشان
کمیته مشورتی دانشجویی
واحد المپیاد
مراکز EDO
معرفی مرکز تحصیلات تکمیلی
معرفی مرکز امور هیات علمی
معرفی کارگزینی هیأت علمی
معرفی واحد بانک اطلاعات
معرفی امور مالی
معرفی مرکز آموزش مداوم
مدیریت مرکز آموزش مداوم
کارکنان مرکز آموزش مداوم
کمیته های تحت پوشش مرکز آموزش مداوم
معرفی مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse مرکز آموزش مجازی دانشگاهمرکز آموزش مجازی دانشگاه
اعضای هیات علمی آموزش مجازی
کارشناسان مرکز آموزش مجازی
سامانه های آموزش الکترونیکی مجازی
محصولات آموزشی آموزش مجازی
نمایندگان مرکز در دانشکده ها آموزش مجازی
تماس با ما مرکز آموزش مجازی
اخبار آموزش مجازی
معرفی مرکز آموزش مجازی
آئین نامه ها و دستور العمل های مرکز آموزش مجازی
فرم های مرکز آموزش مجازی
گروه تربیت بدنی
گروه معارف اسلامی
گروه زبان
گروه های آموزشی متمرکز
امور اداری کارکنان معاونت آموزشی
معرفی و شرح وظایف امور اداری
قوانین مرخصی امور اداری
معرفی و شرح وظایف امور عمومی معاونت آموزشی
امور عمومی معاونت آموزشی
روابط عمومی معاونت آموزشی
ارتباط با معاونت آموزشی
کمیته دانشجویی EDC
معرفی کمیته دانشجویی EDC
اساسنامه کمیته دانشجویی EDC
اخبار کمیته دانشجویی EDC
اعضاء کمیته دانشجویی
آییین نامه ها
کارگاه های حوزه آموز
اطلاعیه ها و ثبت نام مقاطع مختلف تحصیلی علوم پزشکی کاشان
اطلاعیه ثبت نام دوره دستیاری علوم پزشکی کاشان
انتصاب آقای دکتر الهیار گلابچی به عنوان سرپرست واحد المپیاد دانشگاه دوره نهم
تعیین کارشناس نهمین دوره المپیاد
آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
ثبت نام نهمین دوره المپیاد
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در نهمین المپیاد علمی دانشجویان
برگزای آزمون نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
شیوه نامه مرحله گروهی نهمین دروه المپیاد کشوری دانشجویان علوم پزشکی
موفقیت دانشجوی دانشگاه در مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی دانشجویان
گزارش اعتبار بخشی مرکز آموزش مداوم
دهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی
فراخوان ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
اعلام موضوعات حیطه های دهمین المپیاد علمی
آیین نامه دهمین المپیاد علمی دانشجویان گروه پزشکی
زمان ثبت نام آزمون غربالگری دهمین المپیاد علمی
اعلام تقویم دهمین المپیاد علمی 97
اضافه شدن حیطه جدید بعنوان حیطه ششم در دهمین المپیاد علمی
اعلام منابع آزمون حیطه های دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور – 1397
شیوه نامه حیطه‌های دهمین دوره المپیاد علمی
انجام ثبت نام دانشجویان داوطلب دانشگاه در دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان توسط واحد المپیاد
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در دهمین دوره المپیادعلمی
برگزاری آزمون دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون انفرادی(غربالگری) دهمین المپیاد علمی
تقدیر از دانشجویان راه یافته به مرحله گروهی دهمین المپیاد علمی
اعلام موضوعات کار گروهی مرحله اول دهمین المپیاد علمی
شیوه نامه گروهی مرحله اول حیطه های مختلف دهمین دوره المپیاد علمی
پاسخ به برخی سوالات حیطه مدیریت دهمین دوره المپیاد علمی
برگزاری کارگاه فلسفه پزشکی دهمین المپیاد علمی
اعلام زمان ثبت نام در سامانه دهمین المپیاد علمی
ثبت نام دانشجویانی که به دلایل موجه موفق به ثبت نام نشده اند
جدول آزمون گروهی دهمین المپیاد علمی
شیوه نامه مرحله دوم آزمون گروهی حیطه های دهمین دوره المپیاد
قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در مرحله گروهی المپیاد
قابل توجه دانشجویان حیطه فلسفه پزشکی
مکان برگزاری آزمون گروهی مورخ 16 مرداد 97 دهمین المپیاد علمی
مرحله دوم آزمون گروهی المپیاد روز سه شنبه مورخ 16 مرداد 97
یازدهمین المپیاد دانشجویی
فراخوان ثبت نام یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
اعلام موضوعات، حیطه ها و منابع حیطه های یازدهمین المپیاد
اعلام تقویم یازدهمین المپیاد علمی
اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی یازدهمین المپیاد
تکمیل شیوه‌نامه های یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
قابل توجه دانشگاهها و دانشکده های شرکت کننده در آزمون انفرادی مرحله غربالگری
فیلم‌های ضبط شده وبینارهای برگزار شده درخصوص یازدهمین المپیاد علمی
نمونه سوالات مرحله غربالگری دهمین المپیاد علمی در 5 حیطه
اعلام زمان برگزاری آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
برگزاری کارگاه علمی، دانشجویی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
به تعویق افتادن زمان برگزاری آزمون مرحله اول غربالگری یازدهمین المپیاد
اعلام اسامی راه یافتگان به مرحله دوم یازدهمین المپیاد علمی
عناوین موضوعات مرحله اول گروهی یازدهمین المپیاد علمی
راهنمای آزمون گروهی حیطه‌های یازدهمین المپیاد علمی
لزوم ثبت نام دانشجویان راه یافته به مرحله دوم یازدهمین المپیاد علمی
حضور اعضاء کمیته دانشجویی توسعه آموزش در جلسه بازدید غیر حضوری EDC وزارت
شرکت دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش در نشست مجازی EDC وزارت
شرکت دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش در نشست مجازی EDC وزارت
مدرسه تابستانی شهریور 98
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان کمیته دانشجویی با بسته های تحول آموزشی
حضور دانشجویان کمیته دانشجویی در سمینار آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی
شرکت دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش در جلسه نشست دبیران
دوازدهمین المپیاد دانشجویی
ابلاغ خانم دکتر جلالتی به عنوان سرپرست تیم المپیاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برگزاری کارگاه " آماده سازی و نگارش ایده برای جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی "
اطلاعات تماس مرکز امور هیات علمی
فرم های مرکز امور هیات علمی
اعضا کمیته مشورتی استعداد های درخشان
گزارش عملکرد کمیته دانشجویی
واحد خدمات آموزشی
واحد تحصیلات بالینی
طرح تحول و نوآوری در آموزش
اولین جلسه بسته های طرح تحول نظام سلامت
کمیته دانشگاهی دانش‌پژوهی
اساتید نمونه سال 1397
اساتید نمونه سال 1398
اساتید ارتقا یافته سال 1398
فرم های مرکز آموزش مداوم
معرفی کمیته هزینه کرد هوشمند
فعالیت های انجام شده کمیته هزینه کرد هوشمند
مطالب آموزشی کمیته هزینه کرد هوشمند
اخبار کمیته هزینه کرد هوشمند
تماس با کمیته هزینه کرد هوشمند
سرپرست کمیته هزینه کرد هوشمند
سرپرست کمیته هزینه کرد هوشمند
اعضاء کمیته هزینه کرد هوشمند
کارشناسان کمیته هزینه کرد هوشمند
اولویت های پژوهشی کمیته هزینه کرد هوشمند
کارگاه های آموزشی کمیته هزینه کرد هوشمند
پزوهش های انجام شده کمیته هزینه کرد هوشمند
کارگاه های برگزار شده کمیته هزینه کرد هوشمند
جلسات کمیته هزینه کرد هوشمند
محتوای برنامه های وبیناری مرکز آموزش مداوم
جشنواره "کرونا کست"
ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اخبار طرح تحول
محتوای برنامه های مجازی
مراقبت ارزشمند و هزینه کرد هوشمند
مرکزآموزش مجازی
معرفی واحد برنامه ریزی درسی
مسئول واحد برنامه ریزی درسی
کارشناس مسئول واحد برنامه ریزی درسی
برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی
اعضا کمیته برنامه ریزی درسی
آئین نامه ها و فرم های واحد برنامه ریزی درسی
معرفی مرجعیت علمی
محورهای مرجعیت علمی
اخبار مرجعیت علمی
صورتجلسات مرجعیت علمی
لینک کارگاه های واحد رشد و بالندگی
توانمند سازی کمیته دانشجویی
کارگاه های بسته مرجعیت علمی
کارگاه مرجعیت ویژه مدیران ارشد دانشگاه
وبینار کشوری دهان و کوید
وبینار کشوری جستجوی شواهد در pub med
فعالیت ها در زمان کرونا
تصاویر نشست های بسته مرجعیت علمی
شرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
کمیته دانشگاهی دانش پژوهی
دعوت به همکاری عضو هیئت علمی
اولویتهای پژوهش در آموزش
کمیته طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
سیزدهمین المپیاد دانشجویی
چهاردهمین المپیاد دانشجویی
پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان
معرفی حیطه ها
هیأت علمی شاخص