امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
جلسه کمیته علمی  آموزش مجازی

جلسه کمیته علمی آموزش مجازی

جلسه کمیته آموزش مجازی دانشگاه با حضور نمایندگان هیئت علمی دانشکده ها در روز چهارشنبه 99/12/06 ساعت 12:30-11 در سالن دکتر یلدا برگزار شد.