دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:35:23 PM 1398 / 01 / 04
   
     

 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1397 / 12 / 28  -11:45 تعداد مشاهدات :43


--1397 / 12 / 28  -11:28 تعداد مشاهدات :23


--1397 / 12 / 27  -9:27 تعداد مشاهدات :31


--1397 / 12 / 27  -8:33 تعداد مشاهدات :104


--1397 / 12 / 27  -8:9 تعداد مشاهدات :56


--1397 / 12 / 26  -14:56 تعداد مشاهدات :30


--1397 / 12 / 26  -14:51 تعداد مشاهدات :21


--1397 / 12 / 26  -14:46 تعداد مشاهدات :19

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1397 / 12 / 05  -13:1 تعداد مشاهدات :55


--1397 / 12 / 04  -8:24 تعداد مشاهدات :65


--1397 / 11 / 14  -14:27 تعداد مشاهدات :93


--1397 / 10 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :144

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 18  -8:17 تعداد مشاهدات :143


--1397 / 10 / 02  -12:6 تعداد مشاهدات :190


--1397 / 08 / 12  -14:58 تعداد مشاهدات :245


--1397 / 07 / 15  -12:18 تعداد مشاهدات :263


--1397 / 05 / 09  -7:52 تعداد مشاهدات :241


--1397 / 04 / 12  -12:32 تعداد مشاهدات :327


--1397 / 04 / 10  -10:49 تعداد مشاهدات :296


--1397 / 03 / 13  -12:1 تعداد مشاهدات :324


--1397 / 03 / 10  -12:34 تعداد مشاهدات :276


--1397 / 03 / 09  -8:47 تعداد مشاهدات :295

 

--1397 / 11 / 14  -11:15 تعداد مشاهدات :96

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :99


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :100


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :107


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :96


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :146

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :168

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :153


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :158

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :208


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :209


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :171

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :190

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علم اعصاب

--1396 / 12 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :333

 

--1397 / 11 / 07  -14:43 تعداد مشاهدات :104


--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :163


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :160


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :187


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :208


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :218


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :163


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :211


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :111


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :116


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :112


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :145


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :147


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :152