دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:32:15 PM 1398 / 03 / 06
   
     

 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1398 / 03 / 05  -14:36 تعداد مشاهدات :7


--1398 / 03 / 05  -14:23 تعداد مشاهدات :29


--1398 / 03 / 01  -14:28 تعداد مشاهدات :65


--1398 / 03 / 01  -11:33 تعداد مشاهدات :35


--1398 / 03 / 01  -9:12 تعداد مشاهدات :82


--1398 / 02 / 31  -15:7 تعداد مشاهدات :28


--1398 / 02 / 31  -13:58 تعداد مشاهدات :19


--1398 / 02 / 31  -13:39 تعداد مشاهدات :32


--1398 / 02 / 30  -11:11 تعداد مشاهدات :63


--1398 / 02 / 29  -11:28 تعداد مشاهدات :54

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1398 / 03 / 01  -11:40 تعداد مشاهدات :14


--1398 / 02 / 31  -12:2 تعداد مشاهدات :21


--1398 / 02 / 15  -14:51 تعداد مشاهدات :58


--1398 / 02 / 15  -14:46 تعداد مشاهدات :50


--1398 / 01 / 26  -12:45 تعداد مشاهدات :60


--1397 / 12 / 05  -13:1 تعداد مشاهدات :125


--1397 / 12 / 04  -8:24 تعداد مشاهدات :125


--1397 / 11 / 14  -14:27 تعداد مشاهدات :149


--1397 / 10 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :199

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 18  -8:17 تعداد مشاهدات :189


--1397 / 10 / 02  -12:6 تعداد مشاهدات :240


--1397 / 08 / 12  -14:58 تعداد مشاهدات :288


--1397 / 07 / 15  -12:18 تعداد مشاهدات :307


--1397 / 05 / 09  -7:52 تعداد مشاهدات :277

 

--1397 / 11 / 14  -11:15 تعداد مشاهدات :178

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :155


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :153


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :143


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :137


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :185

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :193

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :191


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :188

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :236


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :243


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :206

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :225

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علم اعصاب

--1396 / 12 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :371

 

--1398 / 01 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :99


--1397 / 11 / 07  -14:43 تعداد مشاهدات :141


--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :210


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :190


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :219


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :235


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :247


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :192


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :248


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :146


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :148


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :140


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :175


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :181