9:47:13 AM 1395 / 12 / 04
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1395 / 12 / 03  -9:44 تعداد مشاهدات :39


--1395 / 12 / 01  -12:6 تعداد مشاهدات :68


--1395 / 11 / 30  -10:27 تعداد مشاهدات :44


--1395 / 11 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :88


--1395 / 11 / 19  -13:17 تعداد مشاهدات :125


--1395 / 11 / 12  -13:9 تعداد مشاهدات :113


--1395 / 11 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :125


--1395 / 10 / 30  -13:1 تعداد مشاهدات :127


--1395 / 10 / 30  -12:53 تعداد مشاهدات :85


--1395 / 10 / 27  -13:48 تعداد مشاهدات :169


--1395 / 10 / 23  -11:31 تعداد مشاهدات :119


--1395 / 10 / 23  -10:24 تعداد مشاهدات :170


--1395 / 10 / 23  -9:35 تعداد مشاهدات :112


--1395 / 10 / 20  -12:50 تعداد مشاهدات :212

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :19

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار شد

--1395 / 09 / 30  -13:54 تعداد مشاهدات :160

اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد

--1395 / 09 / 30  -13:52 تعداد مشاهدات :120

حدود 200 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

--1395 / 09 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :126

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

--1395 / 09 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :281


--1395 / 09 / 06  -8:20 تعداد مشاهدات :190


--1395 / 08 / 29  -12:17 تعداد مشاهدات :229

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

--1395 / 08 / 29  -9:16 تعداد مشاهدات :218


--1395 / 08 / 22  -8:20 تعداد مشاهدات :209


--1395 / 08 / 16  -12:33 تعداد مشاهدات :202

کلاس های آموزشی زبان و کامپیوتر جهت دانشجویان استعدادهای درخشان

--1395 / 08 / 02  -13:16 تعداد مشاهدات :292


--1395 / 07 / 13  -13:45 تعداد مشاهدات :343


--1395 / 07 / 08  -13:2 تعداد مشاهدات :330


--1395 / 06 / 20  -11:20 تعداد مشاهدات :540

 

--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :12


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :14

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :35


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :62

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :33


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :78

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :150

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :151

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :238


--1395 / 09 / 06  -10:7 تعداد مشاهدات :176


--1395 / 09 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :169


--1395 / 08 / 27  -11:27 تعداد مشاهدات :222


--1395 / 08 / 20  -11:8 تعداد مشاهدات :210


--1395 / 08 / 16  -11:27 تعداد مشاهدات :253