9:12:34 AM 1396 / 05 / 05
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1396 / 04 / 26  -8:20 تعداد مشاهدات :88


--1396 / 04 / 24  -12:30 تعداد مشاهدات :162


--1396 / 04 / 24  -9:50 تعداد مشاهدات :56


--1396 / 04 / 10  -10:8 تعداد مشاهدات :176


--1396 / 04 / 07  -11:30 تعداد مشاهدات :177


--1396 / 03 / 27  -12:10 تعداد مشاهدات :164


--1396 / 03 / 25  -10:46 تعداد مشاهدات :155


--1396 / 03 / 20  -13:49 تعداد مشاهدات :228


--1396 / 03 / 18  -11:47 تعداد مشاهدات :166


--1396 / 03 / 18  -11:40 تعداد مشاهدات :175


--1396 / 03 / 18  -11:31 تعداد مشاهدات :169


--1396 / 03 / 10  -11:39 تعداد مشاهدات :331


--1396 / 03 / 09  -11:34 تعداد مشاهدات :172


--1396 / 03 / 02  -11:11 تعداد مشاهدات :198

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1396 / 04 / 26  -13:9 تعداد مشاهدات :28


--1396 / 04 / 10  -10:11 تعداد مشاهدات :76


--1396 / 04 / 07  -11:21 تعداد مشاهدات :89


--1396 / 03 / 25  -10:31 تعداد مشاهدات :123


--1396 / 03 / 21  -9:9 تعداد مشاهدات :102


--1396 / 02 / 21  -9:44 تعداد مشاهدات :145


--1396 / 02 / 16  -10:6 تعداد مشاهدات :176


--1396 / 02 / 12  -13:47 تعداد مشاهدات :219

اعلام آمادگی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت جذب و فعالیت پژوهشگران استعداد درخشان

--1396 / 01 / 08  -13:25 تعداد مشاهدات :239


--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :368

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار شد

--1395 / 09 / 30  -13:54 تعداد مشاهدات :437

اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد

--1395 / 09 / 30  -13:52 تعداد مشاهدات :380

حدود 200 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

--1395 / 09 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :393

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

--1395 / 09 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :593

 
چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان ایران

--1396 / 05 / 04  -8:58 تعداد مشاهدات :7

هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی مواد کنترل عفونت و استریلیزاسیون

--1396 / 04 / 27  -10:17 تعداد مشاهدات :21


--1396 / 03 / 24  -9:38 تعداد مشاهدات :105


--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :335


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :342

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :320


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :406

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :309


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :408

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :422

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :407

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :492


--1395 / 09 / 06  -10:7 تعداد مشاهدات :453


--1395 / 09 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :406