10:54:33 PM 1396 / 07 / 02
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1396 / 06 / 28  -10:16 تعداد مشاهدات :63


--1396 / 06 / 26  -10:3 تعداد مشاهدات :84


--1396 / 06 / 25  -9:23 تعداد مشاهدات :79


--1396 / 06 / 25  -8:42 تعداد مشاهدات :57


--1396 / 06 / 21  -13:53 تعداد مشاهدات :93


--1396 / 06 / 13  -9:46 تعداد مشاهدات :89


--1396 / 06 / 12  -12:0 تعداد مشاهدات :83


--1396 / 06 / 04  -9:16 تعداد مشاهدات :157


--1396 / 05 / 29  -11:24 تعداد مشاهدات :269


--1396 / 05 / 25  -10:49 تعداد مشاهدات :233


--1396 / 05 / 21  -10:47 تعداد مشاهدات :181


--1396 / 05 / 21  -9:52 تعداد مشاهدات :261


--1396 / 05 / 11  -12:4 تعداد مشاهدات :266


--1396 / 04 / 26  -8:20 تعداد مشاهدات :228

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1396 / 06 / 07  -12:16 تعداد مشاهدات :84


--1396 / 05 / 25  -11:8 تعداد مشاهدات :100


--1396 / 05 / 21  -12:58 تعداد مشاهدات :92


--1396 / 05 / 21  -10:44 تعداد مشاهدات :110


--1396 / 04 / 26  -13:9 تعداد مشاهدات :143


--1396 / 04 / 10  -10:11 تعداد مشاهدات :228


--1396 / 04 / 07  -11:21 تعداد مشاهدات :208


--1396 / 03 / 25  -10:31 تعداد مشاهدات :238


--1396 / 03 / 21  -9:9 تعداد مشاهدات :216


--1396 / 02 / 21  -9:44 تعداد مشاهدات :249


--1396 / 02 / 16  -10:6 تعداد مشاهدات :390


--1396 / 02 / 12  -13:47 تعداد مشاهدات :376

اعلام آمادگی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت جذب و فعالیت پژوهشگران استعداد درخشان

--1396 / 01 / 08  -13:25 تعداد مشاهدات :346


--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :555

 
پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی

--1396 / 05 / 22  -9:0 تعداد مشاهدات :86

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

--1396 / 05 / 08  -10:1 تعداد مشاهدات :113

چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان ایران

--1396 / 05 / 04  -8:58 تعداد مشاهدات :116

هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی مواد کنترل عفونت و استریلیزاسیون

--1396 / 04 / 27  -10:17 تعداد مشاهدات :137


--1396 / 03 / 24  -9:38 تعداد مشاهدات :211


--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :458


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :452

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :437


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :519

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :418


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :530

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :541

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :523

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :618