4:37:00 PM 1396 / 01 / 04
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1395 / 12 / 26  -15:19 تعداد مشاهدات :134


--1395 / 12 / 26  -15:13 تعداد مشاهدات :111


--1395 / 12 / 26  -15:1 تعداد مشاهدات :107


--1395 / 12 / 23  -13:23 تعداد مشاهدات :114


--1395 / 12 / 22  -9:35 تعداد مشاهدات :189


--1395 / 12 / 14  -13:42 تعداد مشاهدات :134


--1395 / 12 / 10  -12:14 تعداد مشاهدات :148


--1395 / 12 / 05  -11:39 تعداد مشاهدات :118


--1395 / 12 / 03  -9:44 تعداد مشاهدات :271


--1395 / 12 / 01  -12:6 تعداد مشاهدات :186


--1395 / 11 / 30  -10:27 تعداد مشاهدات :146


--1395 / 11 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :172


--1395 / 11 / 19  -13:17 تعداد مشاهدات :212


--1395 / 11 / 12  -13:9 تعداد مشاهدات :172

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :102

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار شد

--1395 / 09 / 30  -13:54 تعداد مشاهدات :220

اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد

--1395 / 09 / 30  -13:52 تعداد مشاهدات :176

حدود 200 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

--1395 / 09 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :178

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

--1395 / 09 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :354


--1395 / 09 / 06  -8:20 تعداد مشاهدات :237


--1395 / 08 / 29  -12:17 تعداد مشاهدات :280

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

--1395 / 08 / 29  -9:16 تعداد مشاهدات :265


--1395 / 08 / 22  -8:20 تعداد مشاهدات :259


--1395 / 08 / 16  -12:33 تعداد مشاهدات :247

کلاس های آموزشی زبان و کامپیوتر جهت دانشجویان استعدادهای درخشان

--1395 / 08 / 02  -13:16 تعداد مشاهدات :338


--1395 / 07 / 13  -13:45 تعداد مشاهدات :398


--1395 / 07 / 08  -13:2 تعداد مشاهدات :379


--1395 / 06 / 20  -11:20 تعداد مشاهدات :608

 

--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :83


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :91

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :109


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :141

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :84


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :144

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :209

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :203

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :287


--1395 / 09 / 06  -10:7 تعداد مشاهدات :227


--1395 / 09 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :216


--1395 / 08 / 27  -11:27 تعداد مشاهدات :275


--1395 / 08 / 20  -11:8 تعداد مشاهدات :260


--1395 / 08 / 16  -11:27 تعداد مشاهدات :304