9:00:37 PM 1402 / 03 / 15
   
     

سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
 
RSS اخبار EDC
صفحه 21 از 26   تعداد اخبار اين گروه خبري: 251
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  

برگزاری جلسه مشترک کارگروه مرجعیت علمی و گروه زنان و زایمان در راستای تدوین نقشه راه حوزه تمایزی نازایی IVF

1400 / 03 / 26 -11:27


برگزاری وبینار "معرفی نرم افزار برگزاری کلاس مجازی Big Blue Button"

1400 / 03 / 26 -11:22


برگزاری جلسه "کمیته ارزشیابی اعضاء هیئت علمی"

1400 / 03 / 25 -13:49


برگزاری جلسه واحد ارزشیابی "کمیته اعتباربخشی برنامه"

1400 / 03 / 25 -12:52


برگزاری وبینار" سامانه هوشمند آموزشی فرایند پرستاری پیشرفته در حوزه قلب و عروق"

1400 / 03 / 24 -10:22


سهمیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله غربالگری سیزدهمین المپیاد علمی - 1400

1400 / 03 / 23 -13:26


برگزاری وبینار معرفی حیطه تفکر علمی در علوم پایه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

1400 / 03 / 23 -13:23


شرایط شرکت کنندگان سیزدهمین المپیاد علمی

1400 / 03 / 23 -13:21


برگزاری وبینار معرفی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

1400 / 03 / 23 -13:17


جدول زمان بندی برگزاری سیزدهمین المپیاد علمی سال 1400

1400 / 03 / 23 -13:14