من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:32:45 AM 1397 / 05 / 24
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر