دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:27:03 AM 1398 / 07 / 28
 

v       شیوه نامه بخش گروهی حیطه آموزش پزشکی نهمین دوره المپیاد علمی

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/ShiveGoroohi_Pezshki9.pdf

v       دریافت شیوه نامه مکمل گروهی حیطه آموزش پزشکی

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/shivemokamel_amoozeshpez9.pdf

v       شیوه نامه بخش گروهی حیطه‌های تفکر علمی در علوم پایه و مدیریت نظام سلامت نهمین دوره المپیاد علمی

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/ShiveGoroohi_Payeh9.pdf

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/ShiveGoroohi_Modiriyat9.pdf

v       دستورالعمل ارزیابی پیش آزمون گروهی حیطه مدیریت نظام سلامت

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/Dastoor_GoroohiModiriyat9_272265.pdf

v       شیوه نامه مکمل همراه با فرم پروپوزال حیطه علوم پایه

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/Shivename2_Payeh9.pdf

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/final_proposalformat9.docx

v       شیوه نامه مرحله گروهی حیطه فلسفه پزشکی و استدلال بالینی نهمین دوره المپیاد علمی

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/ShiveGoroohi_Falsafe9.pdf

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/ShiveGoroohi_Balini9.pdf

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر