دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:22:18 AM 1398 / 07 / 28
 

دکتر همایون نادریان معاون آموزشی دانشگاه از برگزاری نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برای اولین بار در دانشگاه درحیطه های پنج گانه؛ استدلال بالینی، مدیریت نظام سلامت، تفکر علمی در علوم پایه، آموزش پزشکی و فلسفه پزشکی در تاریخ 96/03/05 خبر داد.

شایان ذکر است طی این آزمون 37 نفر از دانشجویان این دانشگاه به رقابت پرداختند.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر