دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:37:24 AM 1398 / 07 / 28
 

به اطلاع کلیه دانشجویان شرکت کننده در نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی می رساند آزمون انفرادی کلیه حیطه های نهمین المپیاد به استثاء حیطه تفکر علمی در علوم پایه صبح روز جمعه مورخ 96/03/05 از ساعت 9 صبح لغایت 13 برگزار می گردد.

همجنین آزمون حیطه تفکر علمی درعلوم پایه طی دو نوبت صبح و عصر (صبح ساعت 9 الی 13 و عصر 15 لغایت 18) برگزار می شود.

شایان ذکر است محل برگزاری آزمونها طبقه اول دانشکده پزشکی می باشد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر