دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:30:18 PM 1398 / 04 / 30
 

ثبت نام 110 نفر از دانشجویان داوطلب آزمون نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان درحیطه های پنج گانه؛ استدلال بالینی، مدیریت نظام سلامت، تفکر علمی در علوم پایه، آموزش پزشکی و فلسفه پزشکی توسط واحد المپیاد دانشگاه از تاریخ 28 /1 /96 تا 30 /1 /96 در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت گرفت

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر