من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:34:47 AM 1397 / 05 / 24
 

سئوالات متداول

    جهت  ارسال پرسش ودریافت پاسخ  اینجا پرسش وپاسخ  کلیک نمائید

 
ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر