دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:17:24 PM 1398 / 07 / 22
 

برنامه کارگاه ها و کلاس‌های آموزشی "گرامیداشت هفته آموزش"

    روز سوم: دوشنبه 9/ 2/ 1398( عنوان تم روز: تعامل در آموزش)

ردیف

عنوان کارگاه/ کلاس آموزشی

مدرس

ساعت

مکان

گروه هدف

 

1

نرم افزار Camtasia

خانم مهندس نیکفرد

8-10

دانشکده پزشکی

سالن حکیم

اساتید، دانشجویان

کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

2

طرح نوآورانه چیست؟

خانم سیدی

8-10

دانشکده پزشکی

سالن طبیب

اساتید

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

3

طراحی بوم کسب و کار ناب

دکتر مرادی و آقای مهندس نیکفرجام

8-10

دانشکده پیراپزشکی

سالن ابن سینا

اساتید، دانشجویان کارکنان

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

4

آشنایی با اصول طراحی اسلاید استاندارد

خانم غفاری

10-11

دانشکده پزشکی

سالن حکیم

اساتید، دانشجویان کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

5

آشنایی با سامانه نوید

خانم مهندس نیک‌فرد

10-11

دانشکده پزشکی

 سالن غدیر

اساتید، دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

6

Startup

خانم زمانی

10-10:30

دانشکده پزشکی

 سالن غدیر

دانشجویان(ترجیحا رشته بهداشت محیط)

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

 

7

کارآفرینی

خانم رعیتی

10:30-11

دانشکده پزشکی

سالن سینا

دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

8

آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(اجباری/ سطح 1)

خانم دکتر بتولی

14-16

دانشکده پزشکی

 سالن حکیم

اساتید

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

9

ePol(سامانه جامع گردآوری داده)

خانم غفاری

14-15

دانشکده پزشکی

 سالن غدیر

اساتید، دانشجویان کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر