دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:53:47 AM 1398 / 07 / 28
 

برنامه کارگاه ها و کلاس‌های آموزشی "گرامیداشت هفته آموزش"

    روز دوم: یکشنبه 8/ 2/ 1398 ( عنوان تم روز: آموزش مجازی)

 

ردیف

عنوان کارگاه/ کلاس آموزشی

مدرس

ساعت

مکان

گروه هدف

 

1

نرم افزار Camtasia

خانم مهندس نیکفرد

10-8

دانشکده پزشکی سالن حکیم

اساتید، دانشجویان کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

3

Choking

دانشجو

10-12

محل غرفه  EDO

دانشکده پیراپزشکی

دانشجویان

در محل غرفه  EDO

دانشکده پیراپزشکی

 

3

آشنایی با اصول طراحی اسلاید استاندارد

خانم غفاری

11:30-10:30

دانشکده پزشکی سالن طبیب

اساتید، دانشجویان کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

4

آشنایی با سامانه نوید

خانم مهندس نیک‌فرد

12:30-12(اساتید)

13-12:30(دانشجویان)

دانشکده پزشکی سالن حکیم

اساتید، دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

5

آشنایی با تولید محتوای الکترونیک(اجباری/ سطح 1) /آشنایی با وب کنفرانس

آقای دکتر نبوتی

14-12

دانشکده پزشکی سالن طبیب

اساتید، دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

6

Choking

دانشجو

12-14

محل غرفه  EDO

دانشکده پیراپزشکی

دانشجویان

در محل غرفه  EDO

دانشکده پیراپزشکی

 

7

فرسودگی تحصیلی و راه های مقابله با آن

خانم یاوری

14-12

دانشکده پزشکی سالن حکیم

دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

8

Startup

خانم ها حاجی رضایی، ابراهیم زاده و آقای شبانی

14-12

دانشکده پزشکی سالن سینا

دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

9

ePol(سامانه جامع گردآوری داده)

خانم غفاری

15:00-14

دانشکده پزشکی سالن غدیر

اساتید، دانشجویان کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

 
 
 
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر