دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:31:58 AM 1398 / 07 / 28
 

برنامه کارگاه ها و کلاس‌های آموزشی "گرامیداشت هفته آموزش"

    روز اول: شنبه 7/ 2/ 1398 ( عنوان تم روز: آموزش بالینی)

 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان عزیز میرساند مشخصات اختصاصی کارگاه ها شامل توصیف کارگاه ها/ الزامات مورد نیاز/ اهداف کارگاه و سایر توضیحات مورد نیاز متعاقبا اعلام خواهد شد.

ردیف

عنوان کارگاه/ کلاس آموزشی

مدرس

ساعت

مکان

گروه هدف

ثبت نام آن‌لاین

1

ارزشیابی در ستینگ بالینی(DOPSو

 Log Book)

خانم ها دکتر حسن شیری و میرحسینی

10-8

دانشکده پزشکی

سالن طبیب

دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

 

2

نرم افزار Camtasia

خانم مهندس نیکفرد

10-8

دانشکده پزشکی

 سالن حکیم

اساتید، دانشجویان کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

3

آشنایی با اصول طراحی اسلاید استاندارد

خانم غفاری

11:30-10:30

دانشکده پزشکی سالن طبیب

اساتید، دانشجویان کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

4

آشنایی با سامانه نوید

خانم مهندس نیک‌فرد

12:30-12(اساتید)

13-12:30

(دانشجویان)

دانشکده پزشکی سالن حکیم

اساتید، دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

5

Startup

خانم ها حاجی رضایی، ابراهیم زاده و آقای شبانی

14-12

دانشکده پزشکی سالن غدیر

دانشجویان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

6

دانشگاه نسل سوم و ضرورت خلاقیت

آقای دکتر حسن زاده

14-12

دانشکده پزشکی سالن طبیب

اساتید/ دانشجویان/ کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

7

آشنایی با توانمندی‌های پزشکی( ACGME& canMED)

آقای رضایی

14-12

دانشکده پزشکی

سالن سینا

دانشجویان پزشکی

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

 

8

ePol(سامانه جامع گردآوری داده)

خانم غفاری

15:00-14

دانشکده پزشکی سالن غدیر

اساتید/ دانشجویان/ کارکنان

اتمام ثبت نام آنلاین

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

توضیح مختصر، اهداف و الزامات

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر