دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:01:03 PM 1398 / 04 / 30
 

 

 

مستندات برگزاری کارگاه های رشد و بالندگی اساتید سال 97

کارگاه آموزیش آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

کارگاه جستجوی منابع تخصصی(سطح 3)

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

کارگاه جستجوی منابع تخصصی(سطح 2)

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

کارگاه جستجوی منابع تخصصی(سطح 1)

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

کارگاه مهارت ارتباطی(سطح 1)

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

کارگاه طرح درس مقدماتی (سطح 1)

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

کارگاه تولید محتوای الکترونیک (سطح 2)

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

کارگاه تولید محتوای الکترونیک (سطح 1)

گواهی مدرس

برنامه کارگاه

 

 

بروزرسانی: 13 /11 /1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر