دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:50:51 PM 1398 / 04 / 30
 

ارتباط با پرسنل معاونت آموزشی به تفکیک واحد و سمت افراد

دفتر معاونت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس مستقیم شماره تماس داخلی
1 دکتر عباس تقوی معاون آموزشی 03155578010 03155540021  داخلی 3279
2 سید محسن میری مسئول دفتر 03155578010 03155540021  داخلی 3279
3 سید عباس هاشمی منشی دفتر 03155578010 03155540021  داخلی 3279
4 زینب نوبختی کارشناس دفتر 03155578010 03155540021  داخلی 3278
5 ملیحه تعظیمی فر دبیرخانه 03155578010 03155540021  داخلی 3271
6 رضا تخت فیروزه خدمات 03155578010 03155540021 داخلی 3279
7 داوود حسنارودی خدمات 03155578009 03155540021 داخلی 3263
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1 دکتر محمود صفاری مدیریت 03155578007 03155540021  داخلی 3275
2 مهندس محسن فرهادپور کارشناس مسئول 03155578007 03155540021  داخلی 3286
3 سید احمد اخوان منشی - بایگان 03155578007 03155540021 داخلی 3275
4 عباسعلی تقی زاده کارشناس نقل و انتقالات 03155578007 03155540021  داخلی 3267
5 مهندس زهرا نعمتی کارشناس انفورماتیک و امتحانات 03155578007 03155540021  داخلی 3268
6 منیژه قامتی کارشناس فارغ التحصیلان 03155578007 03155540021  داخلی 3276
7 سید مهدی متولیان کارشناس فارغ التحصیلان 03155578007 03155540021  داخلی 3718
8 مریم صبوری کارشناس تحصیلات تکمیلی 03155578007 03155540021  داخلی 3720
9 حسین عاملی کارشناس تحصیلات تکمیلی 03155578007 03155540021  داخلی 3720
10 منیر دهقانی کارشناس خدمات آموزشی 03155578007 03155540021  داخلی 3719
11 معصومه قنددوست دبیرخانه 03155578007 03155540021  داخلی 3278
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
1 دکتر سید امیرحسن متینی سرپرست 03155582992 03155540021  داخلی 3734
2 رویا سادات سیدی کارشناس پایش برنامه عملیاتی/برنامه ریزی درسی 03155582992 03155540021  داخلی 3734
3 زهره ابوالحسنی کارشنا س واحد توانمندسازی 03155582992 03155540021  داخلی 3735
4 دکتر سمیه نادی کارشناس واحد پژوهش در آموزش/ارزشیابی 03155582992 03155540021  داخلی 3734
5 لیلا سحرخوان کارشناس واحد استعدادهای درخشان 03155621070 03155540021  داخلی 3262
6 منیر دهقانی کارشناس واحد المپیاد 03155582992 03155540021  داخلی 3719
مرکز امور هیات علمی
1 دکتر مهرداد مهدیان سرپرست مرکز ----- 03155540021  داخلی3273
2 اصغر فلاح مسئول کارگزینی هیات علمی ----- 03155540021  داخلی 3277
3 لیلا یزدان نیا کارشناس بانک اطلاعات اعضای هیات علمی ----- 03155540021  داخلی 3280
4 زهره ابوالحسنی کارشناس مرکز امور هیات علمی ----- 03155540021  داخلی 3654
5 سید حسین لاجوردی کارشناس مرکز امور هیات علمی ----- 03155540021  داخلی 3654
6 سمیه مساح کارشناس مرکز امور هیات علمی ----- 03155540021  داخلی 3654
مرکز آموزش مداوم
1 دکتر محمدعلی شکیبا رئیس مرکز 03155578009 03155540021 داخلی 3263
2 سید محسن میری معاون مرکز 03155578010 03155540021 داخلی 3279
3 فرحناز جهانگیر کارشناس اجرا، ارزشیابی 03155578009 03155540021  داخلی 3263
4 مولود رسالت منش کاربر سامانه 03155578009 03155540021  داخلی 3724
مرکز آموزش مجازی
1 دکتر احسان نبوتی رئیس مرکز ----- -----
2 فرزانه نیکفرد کارشناس ----- -----
مرکز امور بین الملل
1 احمد ربانی پور کارشناس 03155578010 03155540021  داخلی 3271
گروه تربیت بدنی
1 دکتر منصور سیاح مدیر گروه ----- 03155540021 داخلی 3283
گروه معارف
1 حبیب الله یوسفی مدیر گروه 03155578008 03155540021 داخلی 3706
2 حسین نسائی کارشناس گروه 03155578008 03155540021 داخلی 3706
گروه زبان
1 محمود اطهری زاده مدیر گروه ----- 03155540021 داخلی 3563
2 کبری حفیظیان کارشناس گروه ----- 03155540021 داخلی 3563
امور مالی
1 مریم بابایی مسئول امور مالی 03155540068 03155540021 داخلی 3271
2 حسین سلمان حسابدار 03155540068 03155540021 داخلی 3271
3 نرگس حلاج باشی حسابدار- حقوق و مزایا 03155540068 03155540021 داخلی 3274
4 میترا بیگلری کارپرداز 03155540068 03155540021 داخلی 3653
امور اداری
1 طیبه صبوری مسئول امور اداری ----- 03155540021 داخلی 3720
امور عمومی
1 سید عباس هاشمی مدیر امور عمومی ----- 03155540021 داخلی 3279
2 رضا تخت فیروزه متصدی خدمات ----- 03155540021 داخلی 3279
3 داوود حسنارودی متصدی خدمات ----- 03155540021 داخلی 3279

آدرس پستی معاونت: کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان - معاونت آموزشی - کد پستی: 8715981151

آدرس پست الکترونیکی معاونت: education@kaums.ac.ir

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر