دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:29:17 AM 1398 / 04 / 27
 

گروه زبان

مدیر گروه : آقای محمود اطهری زاده

 

 

محمود اطهری زاده
کارشناس ارشد معارف اسلامی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

جعفر عسگری
کارشناس ارشد زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر