3:42:12 AM 1400 / 01 / 24
 

   آموزش موضوعات اصلی در بیماری های قلب و عروق به صورت واقعیت افزوده   برای اطلاعات بیش تر کلیک کنید 

  

صفحه رسمی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اینستاگرام راه اندازی شد

   

  لیست کارگاه های مرکز آموزش مجازی در راستای توانمند سازی اعضا هیئت علمی-سال 1400

 به اطلاع می رساند  طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1399/12/04 مقرر گردیده است از نیمسال دوم 1400-1399 طرح درس کلیه دروس مجازی یا ترکیبی در سامانه نوید مطابق با فرمت مورد تایید دانشکده بارگذاری گردد. همچنین رعایت الزامات ارائه دروس مجازی که از سوی وزارت متبوع اعلام گردیده است در کلیه دانشکده ها الزامی می باشد

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر