1:53:32 AM 1401 / 04 / 06
 


                       
        

* فعالیت های مرکز آموزش مجازی در بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی

 

*اضافه شدن دو قبلیت جدید به سامانه نوید

*در آخرین به روز رسانی، دو قابلیت جدید تحت عناوین "گزارش لاگ و بازی پردازی" به سامانه نوید افزوده شده است

"جهت مشاهده فیلم های آموزش و اطلاعات بیشتر قایل زیر را دانلود نمایید"

فیلم های آموزشی سامانه نوید- خرداد 1401

 

فیلم های آموزشی مرتبط با بروزرسانی سامانه نوید - 1400/12/16

 فایل آموزشی ویژه اساتید

فایل آموزشی ویژه دانشجویان

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر