دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:48:00 PM 1398 / 04 / 30
 

کارکنان

 

    

کارشناسان مرکز:

شرح وظایف خانم فرحناز جهانگیر:

  1. نیازسنجی پزشکان مشمول قانون آموزش مداوم
  2. تهیه پروپزال نیازسنجی پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  3. تجزیه و تحلیل آماری ارزشیابی مشمولین قانون آموزش مداوم
  4. برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش مداوم
  5. حضور و غیاب و کنترل مشمولین پزشکان و دکترا دفتر آموزش مداوم
  6. صدور گواهی اساتید و فراگیران دفتر آموزش مداوم

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر