دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:00:51 PM 1398 / 08 / 21
 
RSS خبرنامه وزارت
صفحه 3 از 5   تعداد اخبار اين گروه خبري: 41
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  
خبرنامه شماره 23 معاونت آموزشی - مرداد ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 158
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 22 معاونت آموزشی - تیر ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 139
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 21 معاونت آموزشی - خرداد ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 156
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 20 معاونت آموزشی - فروردین و اردیبهشت ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 129
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 19 معاونت آموزشی - اسفند ماه 1395NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 123
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 18 معاونت آموزشی - بهمن ماه 1395NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 121
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 17 معاونت آموزشی - دی ماه 1395NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 119
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 16 معاونت آموزشی - آذر ماه 1395NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 116
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 15 معاونت آموزشی - آبان ماه 1395NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 112
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 14 معاونت آموزشی - مهر ماه 1395NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 128
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر