دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:31:04 AM 1398 / 08 / 22
 
RSS خبرنامه وزارت
صفحه 2 از 5   تعداد اخبار اين گروه خبري: 41
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  
خبرنامه شماره 34 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 303
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 32 معاونت آموزشی - ویژه نامه همایش سیاستگذاری و جشنواره شهید مطهریNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 264
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 31 معاونت آموزشی - فروردین ماه 1397NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 265
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 28 معاونت آموزشی - دی ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 251
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 29 معاونت آموزشی - بهمن ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 306
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 30 معاونت آموزشی - اسفند ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 262
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 27 معاونت آموزشی - آذر ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 228
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 26 معاونت آموزشی - آبان ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 220
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 25 معاونت آموزشی - مهر ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 175
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 24 معاونت آموزشی - شهریور ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 161
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر