دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

9:01:01 AM 1397 / 09 / 21
 
RSS خبرنامه وزارت
صفحه 1 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 36
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
خبرنامه شماره 38 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 01 / 12 / 2018
View count: 31
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 37 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 04 / 11 / 2018
View count: 72
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 36 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 29 / 09 / 2018
View count: 102
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 35 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 18 / 09 / 2018
View count: 110
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 33 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 85
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 34 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 104
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 32 معاونت آموزشی - ویژه نامه همایش سیاستگذاری و جشنواره شهید مطهریNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 56
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 31 معاونت آموزشی - فروردین ماه 1397NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 54
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 28 معاونت آموزشی - دی ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 55
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 29 معاونت آموزشی - بهمن ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 55
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر