دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:35:31 PM 1398 / 01 / 05
 
RSS خبرنامه وزارت
صفحه 1 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 39
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
خبرنامه شماره 41 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 25 / 03 / 2019
View count: 4
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

خبرنامه شماره 40 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 27 / 01 / 2019
View count: 105
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 39 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 25 / 12 / 2018
View count: 165
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 38 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 01 / 12 / 2018
View count: 162
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 37 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 04 / 11 / 2018
View count: 188
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 36 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 29 / 09 / 2018
View count: 209
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 35 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 18 / 09 / 2018
View count: 218
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 33 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 211
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 34 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 164
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 32 معاونت آموزشی - ویژه نامه همایش سیاستگذاری و جشنواره شهید مطهریNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 112
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر