دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:46:55 AM 1398 / 08 / 01
 
RSS خبرنامه وزارت
صفحه 1 از 5   تعداد اخبار اين گروه خبري: 41
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  
خبرنامه شماره 43 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 30 / 09 / 2019
View count: 38
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

خبرنامه شماره 42 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 02 / 06 / 2019
View count: 175
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 41 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 25 / 03 / 2019
View count: 232
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

خبرنامه شماره 40 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 27 / 01 / 2019
View count: 255
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 39 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 25 / 12 / 2018
View count: 333
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 38 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 01 / 12 / 2018
View count: 283
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 37 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 04 / 11 / 2018
View count: 320
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 36 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 29 / 09 / 2018
View count: 326
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 35 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 18 / 09 / 2018
View count: 347
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 33 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 362
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر