دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

4:08:44 AM 1397 / 07 / 27
 
RSS خبرنامه وزارت
صفحه 1 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 34
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
خبرنامه شماره 36 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 29 / 09 / 2018
View count: 38
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 35 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 18 / 09 / 2018
View count: 53
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 33 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 31
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 34 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 67
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 32 معاونت آموزشی - ویژه نامه همایش سیاستگذاری و جشنواره شهید مطهریNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 27
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 31 معاونت آموزشی - فروردین ماه 1397NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 27
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 28 معاونت آموزشی - دی ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 28
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 29 معاونت آموزشی - بهمن ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 27
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 30 معاونت آموزشی - اسفند ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 29
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 27 معاونت آموزشی - آذر ماه 1396NewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 24
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر