دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

9:04:28 PM 1398 / 04 / 25
 
RSS خبرنامه وزارت
صفحه 1 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 40
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
خبرنامه شماره 42 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 02 / 06 / 2019
View count: 72
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 41 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 25 / 03 / 2019
View count: 165
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

خبرنامه شماره 40 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 27 / 01 / 2019
View count: 197
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 39 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 25 / 12 / 2018
View count: 271
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 38 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 01 / 12 / 2018
View count: 228
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 37 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 04 / 11 / 2018
View count: 263
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

خبرنامه شماره 36 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 29 / 09 / 2018
View count: 269
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

خبرنامه شماره 35 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 18 / 09 / 2018
View count: 283
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 33 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 295
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

خبرنامه شماره 34 معاونت آموزشیNewsConfirmedDate: 28 / 08 / 2018
View count: 238
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر