دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:02:10 PM 1398 / 04 / 30
 

 


جدول شهریه های دانشجویان پذیرفته شده پردیس خودگردان، مازاد ظرفیت، اتباع خارجی، انتقال از خارج کشور، مهمانی و انتقال خارج از ضوابط آئین نامه آموزشی و همچنین سایر مشمولین پرداخت شهریه براساس مصوبات ذیربط

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر