من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

3:10:31 AM 1397 / 07 / 02
 

آدرس پست الکترونیکی: ELearning@kaums.ac.ir

آدرس وب سایت: Edu.kaums.ac.ir

 

به روزرسانی 97/02/19

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر