من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

4:05:43 AM 1397 / 07 / 02
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر