من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:55:52 AM 1397 / 07 / 02
 

http://lms.vums.ac.ir/Cms.aspx  نماد

http://kaumsnavid.vums.ac.ir/   نوید

 

به روزرسانی 97/02/04

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر