EN |
    ورود
   6:23:25 AM

1398 / 07 / 28
 

امروزه کارکرد آموزش از انتقال دانش و تجربیات از نسلی به نسل دیگر فراتر رفته و افزون بر‌آن، نقش و جایگاه پایدار و اثر گذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزی، در روابط دولت ها و در تعاملات فرهنگی و ارتباطات پایدار ملل و اقوام کارکرد راهبردی یافته است.

براین اساس دفتر پذیرش دانشجویان بین الملل، به منظور تقویت و توسعه تعاملات علمی و فرهنگی بین المللی تاثیر گذار در جذب بیشتر دانشجویان برتر سایر کشورها، معرفی دانشگاه به عنوان یکی از مراکز برجسته آموزش عالی کشور در مجامع بین المللی، گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر جهان از طریق دانشجویان، فراهم نمودن بستر مناسب برای معرفی دستاوردها، نشر و توسعه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، نسبت به پذیرش دانشجویان بین الملل واجد شرایط اقدام می کند.

در راستای این اهداف، دفتر پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه  با برقراری ارتباط با متقاضیان و تبادل اطلاعات لازم و نیز از طریق نمایندگان رسمی دانشگاه مستقر در کشور و یا در سایر کشورها، مدارک این متقاضیان را دریافت و طبق ضوابط بررسی نموده و آنها را جهت ارائه به شورای اولیه پذیرش و در نهایت کمیته جذب دانشجویان خارجی دانشگاه آماده می نماید.

اهداف:

  • پذیرش دانشجویان خارجی واجد شرایط از طریق کمیته های جذب
  • گسترش روابط علمی و فرهنگی کشور با کشورهای دیگر جهان و نشر و توسعه فرهنگ پزشکی از طریق جذب دانشجوی خارجی
  • حمایت از دانشجویان مستعد توانمند سایر کشورها و کمک به رشد و توسعة علوم پزشکی در دنیا
  • رقابت با دانشگاه های علوم پزشکی منطقه با افزایش جذب دانشجوی خارجی

فعالیت ها:

  • تهیه و تدوین اطلاعات لازم مربوط به پذیرش و جذب دانشجویان خارجی جهت اطلاع رسانی در سطح گسترده چه در وب سایت ها و چه به شکل دفترچه ها، بروشورها، و یا سایر انتشارات
  • برقراری ارتباط با متقاضیان و تبادل اطلاعات فی مابین دانشگاه و متقاضیان
  • آماده سازی و  بررسی اولیه پرونده متقاضیان جهت طرح و بررسی در کمیته های جذب دانشجویان خارجی دانشگاه
  • انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط
  • تدوین شیوه نامه های مربوطه و پیشنهاد آن به شورای پذیرش
  • ارائه گزارش پذیرش متقاضیان به شورای پذیرش در دوره های زمانی مشخص

فرآیند ثبت نام دانشجویان خارجی

1.ثبت نام در سایتportal.saorg.ir

2.ارسال مدارک از طریق سازمان اتباع به کارشناس دانشگاه

3.تائید مدارک دانشجو توسط کارشناس دانشگاه و ارسال مدارک  به سازمان اتباع

4.برسی و تائید مدارک توسط کارشناس سازمان اتباع

5.ارسال پیام به کارشناس دانشگاه

6.درخواست دانشجو به کارشناس دانشگاه و ارسال درخواست به دانشکده مربوطه

7.مصاحبه و تائید مدرک با معدل توسط سرپرست دانشکده

8.ارسال نامه از دانشکده به کارشناس آموزش جهت ثبت شماره دانشجویی و امورآموزش

به روزرسانی 96/11/09