EN |
    ورود
   9:48:25 PM

1398 / 11 / 30
 

راهنمای درخواست اخذ روادید جهت کارشناسان و میهمانان خارجی

 راهنمای  درخواست اخذ روادید جهت کارشناسان و  میهمانان خارجی از حوزه  امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  جهت ارسال  به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی  ایران

رعایت نکات ذیل توصیه و تاکید می گردد:

1- تکمیل فرم ها بصورت تایپ شده در قالب فایل Word   به همراه درخواست رسمی با امضاء معاون وزیر، روسای سازمان های تابعه یا روسای دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی

2- تکمیل فرم های مورد نظر با دقت کامل ، ارائه توضیحات لازم و اطلاعات درخواستی بطور  دقیق

3- تکمیل فرم  (A) برای کلیه متقاضیان روادید توسط میهمان / میزبان

4- تکمیل فرم  (B) برای متقاضیان روادید با تابعیت آمریکائی توسط میزبان

5- تکمیل فرم  (C) برای متقاضیان روادید با تابعیت آمریکائی توسط شخص میهمان

6- تکمیل فرم  (D) برای متقاضیان روادید  جهت شرکت در همایش ها توسط میزبان

7- تکمیل فرم  (E) شامل: خلاصه بیوگرافی، دلایل توجیهی و برنامه سفر کارشناسان و میهمانان خارجی به زبان فارسی ، جهت متقاضیان روادید با تابعیت: آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان توسط میزبان. بدیهی است، در صورت نیاز مراجع ذیربط فهرست کشورها به روز رسانی خواهد شد و یا در صورت نیاز به صورت موردی اعلام خواهد گردید.

9- ارسال بیوگرافی انگلیسی (CV) برای کلیه مشاورین و کارشناسان سازمانهای بین المللی و میهمانان خارجی ضروری است.  

10- درخواست روادید برای ایرانیان با دو تابعیت امکان پذیر نمی باشد و  ایرانیان فقط با گذرنامه ایرانی می توانند وارد کشور شوند.

11- ارائه گزارش سفر و نتیجه حضور مشاورین / کارشناسان سازمان های بین المللی و میهمانان خارجی با تابعیت : آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان توسط میزبان ضروری می باشد. بدیهی است، در صورت نیاز مراجع ذیربط فهرست کشورها به روز رسانی خواهد شد و یا در صورت نیاز بصورت موردی اعلام خواهد گردید.

12- رعایت و انطباق اجرائی برنامه سفر ارائه شده جهت میهمان توسط میزبان الزامی می باشد.

13-  متقاضی میبایست حداقل یکسال قبل از درخواست روادید ورود به ج. ا.ایران،  سابقه ورود به فلسطین اشغالی را نداشته باشد.

14-  نام محل اخذ روادید ( سفارت / کنسولگری / دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ) با دقت ذکر گردد.

15-  تاریخ ورود و خروج  کارشناس/میهمان خارجی، محل اقامت آنان و مشخصات میزبان و سایر موارد درخواستی با دقت ذکر گردد.

16- حصول اطمینان از مدت اعتبار گذرنامه ، حداقل شش ماه ( ۶ ماه)  از مدت اعتبار گذرنامه باقیمانده باشد.

17- ارائه اسکن از صفحات دارای اطلاعات هویتی و اعتباری گذرنامه کارشناس / میهمان خارجی به صورت رنگی و با کیفیت مناسب

18- طول مدت روادید بر اساس برنامه تنظیمی سفر در راستای مأموریت یا برنامه میهمان خارجی می باشد. لذا درخواست طول مدت روادید حداکثر یک روز قبل و یک روز بعد از برنامه کاری خواهد بود. در صورت تمایل میهمان جهت انجام برنامه های توریستی در ادامه سفر کاری ، ارائه برنامه های مورد نظر بطور دقیق ضروری است. ممکن است روادید بدین منظور از سوی مراجع ذیربط صادر نگردد.

19- در صورت درخواست میهمان خارجی جهت همراهی بستگان (همسر/فرزندان) در سفر به ایران ، جداگانه فرم درخواست روادید تکمیل و به انضمام مدارک به حوزه امور بین الملل ارائه گردد. ممکن است روادید بدین منظور از سوی مراجع ذیربط صادر نگردد.

20- در صورت صدور روادید ورود برای میهمانان خارجی و عزیمت آنان به کشورمان، تمدید مدت روادید امکان پذیر نخواهد بود.

به روزرسانی 96/11/14