دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

10:17:17 PM 1398 / 04 / 29
 

- شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

- شورای آموزشی دانشگاه

- کمیسیون موارد خاص

- کمیته ارتقاء خرمات آموزشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر