یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

6:38:20 AM 1396 / 08 / 28
 

- شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

- شورای آموزشی دانشگاه

- کمیسیون موارد خاص

- کمیته ارتقاء خرمات آموزشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر