دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:33:22 AM 1398 / 07 / 28
 

- شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

- شورای آموزشی دانشگاه

- کمیسیون موارد خاص

- کمیته ارتقاء خرمات آموزشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر