دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:14:17 AM 1398 / 07 / 28
 

واحد برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

► سرپرست : دکتر زریچهر وکیلی ( رزومه )

► مدرک تحصیلی : متخصص   آسیب شناسی بالینی و تشریحی

► شماره تماس: 55540021-031 داخلی 3734

► آدرس پست الکترونیکی: vakili_z@kaums.ac.ir

► کارشناس: خانم رویا سیدی رضوانی (رزومه)

 

شرح وظایف واحد :

  • مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود در دانشگاه
  • نظارت بر تدوین برنامه درسی گروه های آموزشی و دانشکده ها بر اساس روش های نوین آموزشی
  • ارائه خدمات مشاوره ای به دانشکده ها در راستای تدوین برنامه های جدید درسی
  • تهیه بانک جامع اطلاعاتی طرح دوره، طرح درس و برنامه های درسی دانشکده ها
  • بررسی طرح درس ها و ارائه بازخورد جهت رفع اشکالات موجود
  • ارتقاء کیفیت آموزش با عملیاتی ساختن طرح درس در دانشکده های تابعه
  • ارائه خدمات مشاوره ای به استادان در تدوین طرح دوره و طرح درس

 

برنامه عملیاتی 98

تاریخ جلسات (97)   (98)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر