دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

9:51:19 AM 1397 / 09 / 21
 

گروه تربیت بدنی                                                                                                                                                                      

مدیر گروه :

دکتر منصور سیاح

                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 گروه معارف اسلامی


 مدیر گروه : آقای حبیب اله یوسفی
 


حبیب اله یوسفی
فوق لیسانس فلسفه و الهیات
رتبه علمی:مربی
cv


حسین نسائی
کارشناس گروه
 

 

 

 

 گروه زبان

 

  • مدیر گروه : آقای محمود اطهری زاده

محمود اطهری زاده
کارشناس ارشد معارف اسلامی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی


جعفر عسگری
کارشناس ارشد زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر