دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:42:13 PM 1398 / 03 / 06
 

پذیرفته شدگان محترم؛ به منظور اطلاع از شرایط ثبت نام و تکمیل مراحل آن به لینک مربوطه ذیل مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه ها نسبت به ثبت نام اینترنتی در تاریخ ذکر شده اقدام و در بازه های مربوطه با در دست داشتن کد رهگیری و مدارک مورد نیاز به دانشگاه مراجعه نمایید.

 

 

 

 

به روزرسانی 97/06/02

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر