7:09:44 PM 1397 / 04 / 31
 
 
پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه ضمن تبریک و آرزوی موفقیت؛
به منظور اطلاع از شرایط ثبت نام و تکمیل مراحل آن به لینک مربوطه ذیل مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه ها نسبت به ثبت نام اینترنتی در تاریخ ذکر شده اقدام و در بازه های مربوطه با در دست داشتن کد رهگیری و مدارک مورد نیاز به دانشگاه مراجعه نمایید.
 

به روزرسانی 96/06/27

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر