من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

3:15:39 AM 1397 / 07 / 02
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر